20 Sep 2011

NIB finansierer Anholt havmøllepark

NIB og DONG Energy har underskrevet et lån på i alt 240 millioner euro (1,8 milliarder danske kroner) til finansiering af Anholt havmøllepark.

Lånet løber over 10 år og finansierer delvist opførelsen af det, som bliver en af verdens største havmølleparker. Havmølleparken placeres i Kattegat mellem Jylland og Anholt.

Anholt havmøllepark kommer til at levere CO2-fri strøm svarende til det årlige strømforbrug for mere end 400.000 danske husstande, eller 4 % af Danmarks samlede elforbrug.

“Dette lån til DONG Energy’s nye havmøllepark bidrager til de danske myndigheders bestræbelser på at gøre landet mindre afhængigt af fossile brændstoffer”, siger NIB’s præsident og CEO Johnny Åkerholm.

Havmølleparkprojektet består af 111 vindturbiner, som hver har en kapacitet på 3,6 MW. Anholt havmøllepark forventes at levere den første strøm i 2012.

DONG Energy er en af Europas førende vindkraftproducenter med omkring 20 års erfaring med anlæg og drift af havmølleparker. Virksomhedens forretning er baseret på at fremskaffe, producere, distribuere og handle energi og tilknyttede produkter i Nordeuropa.

Den Nordiske Investeringsbank, NIB, er en fælles, international finansiel institution for de otte nordiske og baltiske lande. NIB yder langfristet finansiering til energi-, miljø-, transport-, logistik-, kommunikations- og innovationsbranchen i forbindelse med projekter, der styrker konkurrencedygtigheden og værner om miljøet. NIB har den højest mulige kreditvurdering, AAA/aaa, hos de førende kreditvurderingsinstitutter Standard & Poor’s og Moody’s.

Related resources

20 Sep 2011

DONG Energy A/S

EUR 240 million

Article

9.9.2013

DONG inaugurates Denmark’s largest offshore wind farm

Article

14.10.2011

DONG Energy: going windward