21 Sep 2010

NIB finansierar Bolidens återvinningsanläggning för e-avfall


Nordiska Investeringsbanken (NIB) har beviljat ett lån på totalt 60 miljoner euro till det svenska metallföretaget Boliden. Lånet har en återbetalningstid på åtta år, och ska bidra till att finansiera ökningen av bolagets återvinningskapacitet för elektronikskrot i Rönnskär.

Utbyggnaden innebär att kopparsmältverket i Rönnskär kommer att trefaldiga återvinningskapaciteten till 120 000 ton elektronikavfall per år.

Ur elektronikskrot utvinns koppar, zink och ädelmetaller. Utvinning av metall ur elektronikskrot förbrukar en betydligt mindre mängd energi än utvinning av metall ur malm. Dessutom gör projektet det möjligt för en av Europas ledande metalltillverkare att återanvända mineraler i elektronikskrot om och om igen.

- Genom att finansiera det här projektet kan NIB bidra till att allt mer e-avfall återvinns istället för att dumpas på soptippen. Tack vare den här expansionen kan Boliden på ett tryggt sätt behandla en allt större del av det ständigt växande berget av elektronikskrot, säger NIB:s verkställande direktör Johnny Åkerholm.

Boliden är Europas tredje största leverantör av koppar- och zinkmetaller. Företagets smältverk i Rönnskär har i många år varit en föregångare när det gäller teknologi för återvinning av elektronikskrot. Smältverket är nu också en av världens största aktörer i branschen.


Nordiska Investeringsbanken (NIB) är de åtta nordiska och baltiska ländernas gemensamma, internationella finansinstitution. NIB erbjuder långfristig finansiering till projekt som stärker konkurrenskraften och främjar miljön, främst inom energi, miljö, transport, logistik, kommunikation och innovation. NIB har högsta möjliga kreditvärdighet, AAA/Aaa, hos de ledande kreditvärderingsinstituten Standard & Poor's och Moody's.


För ytterligare information, vänligen kontakta
Lars Synnes, Senior Manager, Origination, tfn +358 10 618 0504,
Pamela Schönberg, Communications Officer, tfn +358 10 618 0294,