Stockholm Arlanda Airport Foto: Victoria Ström

Stockholm Arlanda Airport Foto: Victoria Ström

10 Dec 2020

NIB beviljar covid-19 responslån till svensk flygplatsdrift

NIB har tecknat ett sjuårigt låneavtal på 500 miljoner kronor (49,24 miljoner euro) med den svenska flygplatsoperatören Swedavia AB för att hantera utmaningarna orsakade av coronaviruspandemin.

Pandemin har haft en stor inverkan på flygresandet. Under de första tio månaderna 2020 har Swedavias flygplatser haft 9,46 miljoner resenärer, vilket är en minskning med 72 procent jämfört med samma period föregående år.

”Ändamålet med lånet är att tillhandahålla motcyklisk finansiering för att lindra konsekvenserna av coronaviruspandemin för den kritiska luftfartsinfrastrukturen i Sverige, eftersom flygplatser är nödvändiga för att hålla samhället och ekonomin igång,”säger Henrik Normann, verkställande direktör för NIB.

Swedavia AB driver och utvecklar tio flygplatser i Sverige och ansvarar för den kommersiella förvaltningen av flygplatserna. Bolaget ägs av svenska staten.

I egenskap av de nordiska och baltiska ländernas internationella finansinstitution finansierar NIB projekt som förbättrar produktiviteten och gynnar miljön i regionen. Dessutom har banken en stabiliserande roll vid ekonomiska kriser.

Nordiska investeringsbanken NIB är en internationell finansieringsinstitution som ägs av de åtta medlemsländerna Danmark, Estland, Finland, Island, Lettland, Litauen, Norge och Sverige. Banken finansierar privata och offentliga projekt i och utanför medlemsländerna. NIB har högsta möjliga kreditvärdighet, AAA/Aaa, hos de ledande kreditvärderingsinstituten Standard & Poor’s och Moody’s.

För ytterligare information vänligen kontakta
Tore Emanuelsson, Senior Manager Origination, på +358 10 618 0244, tore.emanuelsson@nib.int

Arild Moen, Senior Communications Officer, på +358 10 618 0496, arild.moen@nib.int