24 Nov 2015

NIB finansierar BillerudKorsnäs FoU-program

BillerudKorsnäs kartongförpackningar. Photo:BillerudKorsnäs

Nordiska investeringsbanken (NIB) har tecknat ett långfristigt lån på 300 miljoner kronor (31 miljoner euro) med den svenska leverantören av förpackningsmaterial och lösningar BillerudKorsnäs AB. Lånet finansierar företagets forsknings- och utvecklingsprogram 2015–2019.

Lånet med en återbetalningstid på sju år ska hjälpa BillerudKorsnäs att utveckla hållbara och mer energieffektiva materialtekniker som gör pappers- och kartongförpackningar konkurrenskraftigare jämfört med konventionella lösningar med plast och aluminium.

BillerudKorsnäs AB, med säte i Solna, är ett svenskt bolag inom pappers- och förpackningsbranschen. Bolaget bildades 2012, har cirka 4 300 anställda och driver åtta produktionsanläggningar med säljkontor i tio länder.

Nordiska investeringsbanken NIB är en internationell finansieringsinstitution som ägs av de åtta medlemsländerna: Danmark, Estland, Finland, Island, Lettland, Litauen, Norge och Sverige. Banken finansierar privata och offentliga projekt i och utanför medlemsländerna. NIB har högsta möjliga kreditvärdighet, AAA/Aaa, hos de ledande kreditvärderingsinstituten Standard & Poor’s och Moody’s.

För mer information, kontakta
Kim Krokfors, Senior Manager, Origination, på +358 10 618 0517,

Niina Rantti, Communications Officer, på +358 10 618 0265,