16 Jun 2015

NIB finansierer digital utvikling i Schibsted

NIB og Schibsted Media Group har inngått en låneavtale på 50 millioner euro. Lånet skal bidra til finansiering av konsernets digitale transformasjon.

Mediebransjen er midt i en massiv omstilling fra trykte til digitale medier og denne prosessen fortsetter med full kraft.

-Schibsted ønsker å være ledende i denne utviklingen. Det investeres derfor betydelig i teknologi, for eksempel bygging av nye globale plattformer for mediehusene, online-markeder og digital annonsering, sier Schibsteds konsernsjef Rolv Erik Ryssdal.

Lånet har en tilbakebetalingstid på ti år.

Schibsted Media Group er et internasjonalt mediekonsern med base i Oslo. Produktene omfatter online rubrikkannonser, forbrukertransaksjonstjenester innen finans og mediehus. Schibsted er aktiv i 29 land og sysselsetter mer enn 6 900 mennesker.

NIB er en internasjonal finansinstitusjon som eies av de åtte medlemslandene Danmark, Estland, Finland, Island, Latvia, Litauen, Norge og Sverige. Banken finansierer private og offentlige prosjekter i og utenfor medlemslandene. NIB har den høyest mulige kredittrangeringen, AAA/Aaa hos de ledende kredittrangeringsinstitusjoner Standard & Poor’s and Moody’s.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt
Vidar Omholt, Senior Manager Lending, Origination, tlf. +358 10 618 0286,

Arild Moen, Senior Communications Officer, tlf. +358 10 618 0496,