10 Jun 2015

NIB finansierar bildningscentrum i norra Finland

Foto: Rovaniemi kommun.

Nordiska investeringsbanken (NIB) och fastighetsutvecklingsbolaget Rovaseudun Markkinakiinteistöt Oy har tecknat ett långfristigt lån på 7,5 miljoner euro för byggandet av ett skolcentrum i Rovaniemi i norra Finland.

Lånet med en återbetalningstid på 20 år ska användas för att bygga Rovaniemi stads nya bildningscentrum i Ounasrinne. Byggnaden ska rymma klassrum för årskurserna 1–9 samt lokaler för olika slags invånarservice, såsom hälsovård och invandrarintegration, ett bibliotek och barndagvård.

Projektet är avsett för flera olika verksamheter och byggs upp av arkitektoniska element som lätt kan anpassas enligt behov. Planeringen och byggnadsarbetena pågår under 2015–2016.

Byggnaden ersätter den tidigare skolbyggnaden i Ounasrinne, som måste rivas på grund av allvarliga problem med inomhusluften. Bildningscentret förväntas höja kvaliteten på skolundervisningen i Rovaniemiregionen och uppfylla de allt större kraven på bättre infrastruktur och service.

Rovaseudun Markkinakiinteistöt Oy är ett fastighetsutvecklingsbolag som ägs av Rovaniemi stad. Bolaget svarar för genomförandet av projekt och uthyrning av de färdiga lokalerna till offentliga och privata serviceleverantörer.

Nordiska investeringsbanken NIB är en internationell finansieringsinstitution som ägs av de åtta medlemsländerna: Danmark, Estland, Finland, Island, Lettland, Litauen, Norge och Sverige. Banken finansierar privata och offentliga projekt i och utanför medlemsländerna. NIB har högsta möjliga kreditvärdighet, AAA/Aaa, hos de ledande kreditvärderingsinstituten Standard & Poor’s och Moody’s.

För mer information, kontakta
Tarja Kylänpää, Senior Director, Origination, på +358 10 618 0237,

Lisa-Maria Altenberger, Communications Unit, på +358 10 618 0234,