20 Dec 2013

NIB finansierar Camfils FoU-program

Nordiska Investeringsbanken (NIB) och svenska Camfil AB har tecknat ett låneavtal på 220 miljoner svenska kronor (25 miljoner euro). Lånet har en återbetalningstid på 8 år och ska finansiera företagets investeringsprogram för forskning och utveckling under åren 2012–2015.

Programmet som finansieras av NIB omfattar avancerad forskning, utveckling och testning av ny teknologi och nya filterprodukter vid Camfils viktigaste FoU-center i Trosa, Sverige. En effektivare luftfiltrering kommer att bidra till att minska halterna av föroreningar med stor hälsopåverkan.

Camfil planerar öka sina årliga FoU-insatser i framtiden, i synnerhet inom avancerad filtrering, energieffektivitet och luftkvalitetsanalys.

Camfil AB är en global industriledare inom lösningar för luftrening, med 50 års erfarenhet. Företaget har över 3 500 anställda, och driver 23 produktionsanläggningar, sex FoU-center och fler än 65 lokala försäljningskontor globalt.

Nordiska Investeringsbanken NIB är en internationell finansieringsinstitution, som ägs av de åtta medlemsländerna Danmark, Estland, Finland, Island, Lettland, Litauen, Norge och Sverige. Banken finansierar privata och offentliga projekt i och utanför medlemsländerna. NIB har högsta möjliga kreditvärdighet, AAA/Aaa, hos de ledande kreditvärderingsinstituten Standard & Poor’s och Moody’s.

För mer information, vänligen kontakta:

Lars Synnes, Senior Manager Origination, tfn +358 10 618 0504,

Dimitrijs Alehins, Senior Communications Specialist, tfn +358 10 618 0296,