1 Oct 2012

NIB finansierer utbygging av mobilt nettverk i Norge

Telecom tower

NIB har underskrevet en 74 millioner euros låneavtale med mobiloperatør Tele AB for å finansiere en oppgradering av selskapets mobilnettverk i Norge.

Lånet har en tilbakebetalingstid på åtte år og skal brukes til å finansiere utbygging av Tele2s mobilnettverk i Norge. Tele2s investering forventes å øke både kapasiteten i nettverket og selskapets markedsandeler.

-NIBs lån til Tele2 forventes å bidra til økt konkurranse i det norske mobiltelefoni- og bredbåndtjenestemarkedet, sier Henrik Normann, NIBs administrerende direktør.

Tele2 er den tredje største mobiloperatøren i Norge med cirka 1,2 millioner kunder. Tele2 har virksomhet i 11 land i Europa, Russland og Kasakhstan, og tilbyr mobiltelefonitjenester, fast bredbånd og telefoni, datanettverkstjenester, Kabel-TV og innholdstjenester.

Den nordiske investeringsbank (NIB) er en felles internasjonal finansinstitusjon for de åtte nordiske og baltiske landene. NIB tilbyr langsiktig finansiering til prosjekter som styrker konkurranseevnen og forbedrer miljøet innenfor sektorene energi, miljø, transport, logistikk og kommunikasjon, og innovasjon. NIB har den høyest mulige kredittrangeringen, AAA/Aaa, hos de ledende kredittrangeringsinstitusjonene Standard & Poor's and Moody's.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt

Lars Synnes, Senior Manager, Origination, telefon +358 50 5623604,

Arild Moen, Senior Communications Specialist, telefon +358 10 618 0496,