1 Dec 2020

NIB stödjer miljöprojekt och små och medelstora företag i Sverige

NIB och svenska Sparbanken Alingsås AB (SA) har tecknat avtal om ett lån på 29.3 miljoner euro (300 mn kronor) för vidareutlåning till miljöprojekt samt små och medelstora företag och mid-cap-segmentet i Sverige.

En betydande del av det sjuåriga lånet tilldelas lokala SMF och små mid-cap-företag i Västra Götalands län. Detta första samarbete med Sparbanken Alingsås ger NIB möjlighet att utvidga verksamheten och stödja små och medelstora företag i en ny region.

Enligt SA:s miljöpolicy ska alla företagslån på 1 miljon kronor eller mer genomgå en hållbarhetsanalys före beslut om kreditgivning. NIB och SA har kommit överens om att 30 procent av låneprogrammet ska användas för vidareutlåning till miljöprojekt som gröna byggnader och solceller.

Sparbanken Alingsås är en regional, fristående sparbank, grundad 1833. Banken verkar i Västra Götalands län. Bankens målgrupper är lokala konsumenter och småföretag.

Nordiska investeringsbanken NIB är en internationell finansieringsinstitution som ägs av de åtta medlemsländerna Danmark, Estland, Finland, Island, Lettland, Litauen, Norge och Sverige. Banken finansierar privata och offentliga projekt i och utanför medlemsländerna. NIB har högsta möjliga kreditvärdighet, AAA/Aaa, hos de ledande kreditvärderingsinstituten Standard & Poor’s och Moody’s.

För mer information, kontakta

Ralf Hansson, Senior Manager, Origination, på +358 10 618 0268, ralf.hansson@nib.int

Iiris Anttalainen, Communications Unit, på +358 10 618 0258, iiris.anttalainen@nib.int

 

Related resources

30 Nov 2020

Sparbanken Alingsås AB

EUR 29.3 million