15 Jun 2022

NIB och OmaSp inrättar ett nytt låneprogram för småföretag

Nordiska investeringsbanken (NIB) och finska Oma Sparbank Abp (OmaSp) har tecknat ett avtal om ett lån på 50 miljoner euro för att finansiera små och medelstora företag (SME) samt mindre midcap-företag i Finland.

OmaSp erbjuder banktjänster till hushåll, husbolag, SME-företag samt jord- och skogsbruksföretagare. Det sjuåriga lånet ger nytt kapital för bankens utlåning vilket förbättrar tillgången till finansiering för små företag.

Detta är NIB:s tredje låneavtal med OmaSp. De första två tecknades 2015 och 2018 och båda lånen utnyttjades fullt ut till SME-investeringar.

”Vi är glada över det fortsatta samarbetet som ger oss möjlighet att hjälpa små företag i Finland att växa genom finansiering från oss. Sedan vårt första låneprogram har OmaSp stadigt ökat sin kundbas och samtidigt ökat konkurrenskraften för finländska SME”, säger André Küüsvek, verkställande direktör för NIB.

”Det här nya låneprogrammet ger oss ytterligare möjligheter att investera i finländska små och medelstora företags konkurrenskraft och framgång. Entreprenörer och deras företag representerar en betydande del av vår växande kundbas i Finland. Vi är glada att NIB har valt oss som sin partner igen, och vi är mycket hedrade över att fortsätta samarbetet”, säger Pasi Sydänlammi, verkställande direktör för OmaSp.

Oma Sparbank Abp är den största sparbanken i Finland. Banken erbjuder tjänster till 150 000 privat- och företagskunder genom 35 kontor och digitala servicekanaler. Sedan NIB:s första lån 2015 har banken vuxit lönsamt från 2 miljarder euro till över 5 miljarder euro i tillgångar. Oma Sparbank har varit noterat på Nasdaq Helsinki sedan 2018.

Nordiska investeringsbanken NIB är en internationell finansieringsinstitution som ägs av de åtta medlemsländerna Danmark, Estland, Finland, Island, Lettland, Litauen, Norge och Sverige. Banken finansierar privata och offentliga projekt i och utanför medlemsländerna. NIB har högsta möjliga kreditvärdighet, AAA/Aaa, hos de ledande kreditvärderingsinstituten Standard & Poor’s och Moody’s.

För ytterligare information, vänligen kontakta

NIB:
Jim Dahlström, Senior Banker, Financial Institutions, på +358 10 618 0334, jim.dahlstrom@nib.int  
Vytautas Brazaitis, Communications Unit, på +358 10 618 0235, vytautas.brazaitis@nib.int

OmaSp:
Sarianna Liiri, Chief Financial and Administrative Officer, på +358 40 835 6712, sarianna.liiri@omasp.fi
Minna Sillanpää, Chief Communications Officer, på +358 50 66592, minna.sillanpaa@omasp.fi

Related resources

15 Jun 2022

Oma Säästöpankki Oyj

EUR 50 million