16 Apr 2015

NIB-lån till nytt avfallskraftverk i Finland

Ett nytt avfallskraftverk. Bild: Olli-Pekka Orpo, Vanda Energi Ab.

Nordiska investeringsbanken (NIB) har tecknat låneavtal med Vanda Energi Ab och SEB Leasing Oy för att finansiera bygget av ett avfallskraftverk i Vanda inom den finska huvudstadsregionen.

Lånet på 64 miljoner euro till Vanda Energi Ab har en återbetalningstid på 20 år (läs mer här). Lånet på 86 miljoner euro till SEB Leasing Oy har en återbetalningstid på 15 år (läs mer här).

Avfallskraftverket, den första anläggningen för förbränning av avfall inom Helsingforsregionen, kommer att bidra till att lindra klimatförändringen. Kraftverket kommer att reducera användningen av kol för produktion av el och värme, samt minska den mängd blandat avfall som hamnar på deponi. Verksamheten vid anläggningen inleddes i slutet av 2014.

Det nya avfallskraftverket har utformats för att bränna cirka 340 000 ton fast kommunalt avfall per år, med en total årlig effektivitetsgrad på 95 procent. Detta kan förväntas öka värdet på avfall inom regionen, vilket kan leda till förbättrad effektivitet i leveranskedjan för avfall.

Anläggningen producerar både el och värme. Den årliga produktionskapaciteten kommer att uppgå till 600 GWh för el och 920 GWh för fjärrvärme, vilket motsvarar ungefär hälften av Vandas årliga värmebehov. Det finns ett stort behov av ny kapacitet i regionen, eftersom efterfrågan på fjärrvärme väntas öka fram till 2020. Dessutom kommer den nya anläggningen att ersätta en av produktionsenheterna vid Mårtensdals kraftverk, som kommer att nå slutet av sin livslängd 2015.

Vanda Energi Ab är ett av Finlands största stadsenergibolag. Företaget producerar el och fjärrvärme och ägs gemensamt av Vanda stad (60 %) och Helsingfors stad (40 %).

SEB Leasing Oy är ett helägt dotterbolag till Skandinaviska Enskilda Banken (SEB), och dotterbolaget ingår i SEB Merchant Group.

Nordiska investeringsbanken NIB är en internationell finansieringsinstitution som ägs av de åtta medlemsländerna: Danmark, Estland, Finland, Island, Lettland, Litauen, Norge och Sverige. Banken finansierar privata och offentliga projekt i och utanför medlemsländerna. NIB har högsta möjliga kreditvärdighet, AAA/Aaa hos de ledande kreditvärderingsinstituten Standard & Poor’s och Moody’s.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Sebastian Påwals, Director, Head of Energy & Environment, tfn +358 10 618 0527, mixIt(‘sebastian.’,’pawals’,’nib.i’,’nt’,”,’1522849245255-2′);sebastian.pawals (at) nib.int

Niina Rantti, Communications Officer, tfn +358 10 618 0265, mixIt(‘niina.r’,’antti’,’nib.int’,”,”,’1522849245255-3′);niina.rantti (at) nib.int

Related resources

16 Apr 2015

Vantaan Energia Oy

EUR 64 million

Article

28.8.2015

Vantaa: Converting garbage into energy and heat