25 Feb 2016

NIB finansierar kollektivtrafik i Stockholm

Tunnelbanetåg i Stockholm. Visualisering: Bombardier.

Nordiska investeringsbanken (NIB) och Stockholms läns landsting har tecknat ett låneavtal på 1 miljard kronor (107 miljoner euro).

Lånet med en återbetalningstid på 10 år ska användas för investeringar i kollektivtrafiken.

Stockholms läns landsting har som främsta uppgift att säkra tillgången till hälso- och sjukvård samt kollektivtrafik i länet.

Nordiska investeringsbanken NIB är en internationell finansieringsinstitution som ägs av de åtta medlemsländerna: Danmark, Estland, Finland, Island, Lettland, Litauen, Norge och Sverige. Banken finansierar privata och offentliga projekt i och utanför medlemsländerna. NIB har högsta möjliga kreditvärdighet, AAA/Aaa, hos de ledande kreditvärderingsinstituten Standard & Poor’s och Moody’s.

För mer information, kontakta
Tore Emanuelsson, Senior Manager, Origination, på +358 10 618 0244,

Lisa-Maria Altenberger, Communications Unit, på +358 10 618 0234,

Related resources

23 Feb 2016

Stockholm County Council

EUR 106.9 million

Article

7.3.2017

Need better environment and more equality? Take the metro!