29 Sep 2017

NIB finansierar investeringar i kommunala skolor i Borgå, Finland

Vårberga skolcentrum i Borgå. Bild: Sami Heiskanen / Borgå stad

Nordiska investeringsbanken (NIB) och Borgå stad har avtalat om ett 20-årigt lån på 50 miljoner euro för finansiering av kommunens investeringar i ny- och ombyggnation av skolor och förskolor.

Stadens investeringsprogram omfattar byggnader för tre skolcentrum i Borgå: Tolkis, Vårberga och Västra enhetsskolan, samt fyra förskolor/daghem: Gammelbacka daghem, Majbergets daghem, Pepot daghem och Tallberga daghem. Staden ska också renovera sex skolor: Lyceiparkens, Grännäs och Tolkis skolor, samt Linnankosken koulu, Keskuskoulu och Linnajoen koulu. Genom användning av energismart teknik kommer energiförbrukningen i de nya skolbyggnaderna att vara cirka 50 procent av riksgenomsnittet idag.

Kostnaderna för investeringsprogrammet uppgår till cirka 100 miljoner euro. Byggarbetena, som ska ge förbättringar till över 4 100 barn, förväntas vara klara 2019.

”Moderna skolor lägger grunden för ett konkurrenskraftigt samhälle. Förbättringarna i driftseffektiviteten hjälper Borgåskolorna att tillgodose kraven på tidsenliga lärmiljöer. Dessutom stöder miljöförbättringarna beträffande energiförbrukningen stadens åtagande att minska förbrukningen av energi och utsläppen av växthusgaser”, säger Henrik Normann, verkställande direktör för NIB.

Nordiska investeringsbanken NIB är en internationell finansieringsinstitution som ägs av de åtta medlemsländerna: Danmark, Estland, Finland, Island, Lettland, Litauen, Norge och Sverige. Banken finansierar privata och offentliga projekt i och utanför medlemsländerna. NIB har högsta möjliga kreditvärdighet, AAA/Aaa, hos de ledande kreditvärderingsinstituten Standard & Poor’s och Moody’s.

För mer information, kontakta
Olli Lempiäinen, Senior Manager Origination, på +358 10 618 0535,

Dimitrijs Alehins, Senior Communications Specialist, på +358 10 618 0296,

Related resources

29 Sep 2017

City of Porvoo

EUR 50 million

Article

23.11.2017

Porvoo children enjoy improved school facilities