1 Mar 2013

NIB finansierar avloppsvattenrening i Helsingforsområdet

NIB har undertecknat ett lån på 15 miljoner euro med Helsingforsregionens miljötjänster (HRM). Med lånet finansieras utvecklandet av avloppsreningsprocesserna i Helsingfors metropolområde.

Lånet har en återbetalningstid på 8 år, och ska användas för ett investeringsprogram som pågår under åren 2012–2016. Syftet med programmet är att uppgradera och förbättra avloppsreningsprocesserna i Helsingforsregionen, särskilt i vattenreningsverket i Viksbacka, samt att minska utsläppen av näringsämnen till Östersjön.

Anläggningen i Viksbacka togs i bruk 1994 och är Finlands största vattenreningsverk. Där behandlas avloppsvatten från ca 800 000 invånare och industrin.

– Det här projektet gagnar både Helsingfors metropolområde och Östersjöns vattensystem, säger NIB:s verkställande direktör Henrik Normann.

Helsingforsregionens miljötjänster grundades år 2009, och är en sammanslutning av kommuner som erbjuder miljötjänster i Helsingforsområdet. HRM sammanför vattenverken i  Helsingfors, Esbo, Vanda och Grankulla, samt avfallshanteringsservice i regionen.

NIB är en internationell finansinstitution som ägs av de åtta medlemsländerna Danmark, Estland, Finland, Island, Lettland, Litauen, Norge och Sverige. Banken finansierar privata och offentliga investeringsprojekt i och utanför medlemsländerna. NIB har högsta möjliga kreditvärdighet, AAA/Aaa, hos de ledande kreditvärderingsinstituten Standard & Poor’s och Moody’s.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Joakim Holmström, Senior Manager, Transaction and Portfolio Management, tfn +358 50 5680 595,

Dan-Roald Steinnes, Communications Unit, tfn +358 10 6180 399,

Related resources

01 Mar 2013

Helsinki Region Environmental Services Authority

EUR 15 million