Bild: EPV Windpower Ltd

3 Nov 2021

NIB beviljar lån för vindkraftspark i Närpes i Finland

NIB och finska EPV Vindkraft Ab har tecknat avtal om ett tioårigt lån på 20 miljoner euro för att finansiera planering, uppförande och drift av en landbaserad vindkraftspark på 103 MW i Närpes i Österbotten i Finland.

Vindkraftsparken i Norrskogen i Närpes kommer att bestå av 17 turbiner med en kapacitet på 6 MW var. Parkens förväntade elproduktion kommer att vara cirka 300 GWh per år. Byggarbetet inleddes i juli 2021, och enligt planerna ska parken tas i drift under första halvåret 2023.

EPV levererar cirka fem procent av den årliga elförbrukningen i Finland och 85,2 procent av den kommer från utsläppsfria källor. Projektet kommer att hjälpa låntagaren att nå sitt klimatmål för koldioxidneutral el- och värmeproduktion senast 2030.

“NIB är en mycket pålitlig och långsiktig finansiär och vi uppskattar att vi har kunnat fortsätta ett bra samarbete med dem även när det gäller Närpiö-projektet”, säger Frans Liski, VD för EPV Tuulivoima.

”NIB är dedikerad till att påskynda produktionen av förnybar energi. Med det här lånet har EPV säkrat långfristig finansiering för sitt projekt. Det bidrar i hög grad till att säkerställa företagets målsättning att uppnå koldioxidneutralitet i sin el och värmeproduktion före 2030,” säger NIB:s verkställande direktör André Küüsvek.

EVP Vindkraft är sedan tidigare kund hos NIB som 2014 beviljade ett 12-årigt lån på 20 miljoner euro för vindkraftsparken i Torkkola.

EPV Vindkraft är helägt av EPV Energi Ab, som är en av Finlands största tillverkare av vindkraft i industriell skala. Vindkraft är en viktig form av energiproduktion för företaget. År 2020 kom redan cirka 22,5% av EPV: s energiproduktion från vindkraft.

Nordiska investeringsbanken NIB är en internationell finansieringsinstitution som ägs av de åtta medlemsländerna Danmark, Estland, Finland, Island, Lettland, Litauen, Norge och Sverige. Banken finansierar privata och offentliga projekt i och utanför medlemsländerna. NIB har högsta möjliga kreditvärdighet, AAA/Aaa, hos de ledande kreditvärderingsinstituten Standard & Poor’s och Moody’s.

För mer information vänligen kontakta
Sebastian Påwals, Director, Head of Public Sector & Utilities, på +358 10 618 0527, sebastian.pawals@nib.int

Arild Moen, Communications Manager, på +358 10 618 0496, arild.moen@nib.int

Related resources

03 Nov 2021

EPV Windpower Ltd

EUR 20 million