5 May 2017

NIB bekräftar finansiering på 248 miljoner euro för gröna byggnader i Sverige

Platinan i Göteborg. Bild: Vasakronan AB.

NIB och det svenska fastighetsbolaget Vasakronan AB har tecknat ett långfristigt lån på sammanlagt 2 345 miljoner kronor för renovering och uppförande av gröna byggnader i Stockholm och Göteborg.

Lånet med en löptid på tio år finansieras med medel från NIB:s miljöobligationer (NIB Environmental Bonds). Det ska användas för finansiering av två nya affärsfastigheter som bägge ska få miljöcertifikat på platinanivå enligt bedömningssystemet LEED (Leadership in Energy and Environmental Design).

En av byggnaderna är Sergelhuset vid Sergels torg mitt i Stockholm. Sergelhuset ska byggas om och bli kontor, butiker, ett hotell och bostäder med en bruttoarea på 85 000 m2. Arbetena inleds sommaren 2017 och kommer att slutföras före utgången av 2020.

Det andra projektet, Platinan i Göteborg, ersätter en byggnad som ska rivas. Med en bruttoarea på 75 000 m2 är nybygget mer än fyra gånger större än den nuvarande byggnaden (18 000 m2). Det ska rymma kontor och bostäder samt ett hotell. Byggstarten sker första kvartalet 2017 och arbetet förväntas bli klart före utgången av juni 2023.

”Projekten siktar på högsta LEED-certifiering och är därmed i linje med NIB:s miljömandat. Byggnader med certifikat på platinanivå driver fastighetskunder och leverantörer mot hållbarhet genom att föregå med gott exempel”, säger Henrik Normann, verkställande direktör för NIB.

Kostnaderna för ombyggnad av Sergelhuset beräknas uppgå till 2,9 miljarder kronor och för uppförande av Platinan till cirka 2,2 miljarder kronor.

Vasakronan AB är Sveriges största fastighetsbolag och ägs gemensamt av fyra svenska AP-fonder. Per december 2016 omfattade bolagets fastighetsbestånd 179 fastigheter i Stockholm, Uppsala, Göteborg, Malmö och Lund.

Nordiska investeringsbanken NIB är en internationell finansieringsinstitution som ägs av de åtta medlemsländerna: Danmark, Estland, Finland, Island, Lettland, Litauen, Norge och Sverige. Banken finansierar privata och offentliga projekt i och utanför medlemsländerna. NIB har högsta möjliga kreditvärdighet, AAA/Aaa, hos de ledande kreditvärderingsinstituten Standard & Poor’s och Moody’s.

För mer information, kontakta
Kim Krokfors, Senior Manager, Origination, på +358 10 618 0517,

Arild Moen, Senior Communications Officer, på +358 10 618 0496,

Related resources

28 Apr 2017

Vasakronan AB

EUR 243.47 million

Article

5.5.2017

NIB provides green funding to Vasakronan