5 Apr 2016

NIB finansierer seks vannkraftverk i Norge

Øvre Forsland vannkraftverk Foto: Bjørn Leirvik
NIB har inngått en 15-års låneavtale med Helgeland Kraft AS for å finansiere seks vannkraftverk i Nordland.

Alle kraftverkene er vakkert designet og tilpasset den omkringliggende naturen. Kraftverkene vil øke selskapets forsyningssikkerhet og produksjonskapasitet med 166 GWh til strømbørsen Nasdaq (NordPool).

Lånet på 470 millioner kroner vil finansiere byggingen av fem nye vannkraftverk i Tosbotn i Brønnøy i Nordland fylke. Vannkraftverkene er Leiråa, Bjørnstokk, Tverråa, Storelva og Tosdalen. Samlet årlig produksjon vil være 133 GWh. Byggingen av anleggene begynte i mai 2014 og driftsstart er planlagt i perioden mellom april 2016 og september 2017.

Det sjette vannkraftverket er Øvre Forsland som er det siste av fire vannkraftverk som bygges i Forslandsvassdraget i Leirfjord i Nordland fylke. Øvre Forsland ble satt i drift i mars 2015 og ble offisielt åpnet av Olje- og energiminister Tord Lien i august 2015. Øvre Forsland genererer 33 GWh årlig.

“Vannkraft er blant de mest modne teknologiene innen fornybar energi og en av de mest konverteringseffektive av alle kjente energikilder”, sier Henrik Normann, NIBs administrerende direktør.

“Det har vært viktig for oss å vise at det er mulig å bygge vannkraftverk som både er vakre å se på og som er tilpasset omgivelsene. Vi er stolte av våre vannkraftprosjekter i Tosbotn og Øvre Forsland, og at de kvalifiserer for lån i NIB. NIB bidrar med langsiktig finansiering og er en ny finansieringskilde for oss“, sier adm.dir. Ove Brattbakk i Helgeland Kraft.

Helgeland Kraft AS har 12 vannkraftverk med en årlig produksjon på 1,100 GWh. Selskapet er eid av 14 kommuner i Helgelandsregionen i Nordland, hvor det distribuerer 6,000 GWh strøm til rundt 80,000 innbyggere og næringsliv gjennom et 7,800 kilometer langt distribusjonsnett.

NIB er en internasjonal finansinstitusjon som eies av de åtte medlemslandene Danmark, Estland, Finland, Island, Latvia, Litauen, Norge og Sverige. Banken finansierer private og offentlige prosjekter i og utenfor medlemslandene. NIB har den høyest mulige kredittrangeringen, AAA/Aaa hos de ledende kredittrangeringsinstitusjoner Standard & Poor’s and Moody’s.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt
Yngve Söderlund, Senior Manager Lending, tlf. +358 10 618 0239,

Arild Moen, Senior Communications Officer, tlf. +358 10 618 0496,

Related resources

04 Apr 2016

Helgeland Kraft AS

EUR 49.8 million

Article

28.9.2016

World’s most striking power plant wins architecture prize