2 May 2024

NIB finansierer investeringer i økt nettverkskapasitet

NIB har inngått en 10-årig låneavtale med energiselskapet Eviny AS for å medfinansiere et investeringsprogram for å øke kapasiteten ved transformatorstasjoner og nettverk i Vest-Norge i perioden 2023-2026.

Lånet på 1,5 milliarder kroner vil bidra til å finansiere prosjekter i områdene Kollsnes, Mongstad og Fensfjordsbassenget mellom Bergen og Hardanger, samt flere mindre prosjekter i Vestland-regionen. Prosjektene inkluderer flere oppgraderinger av transformatorstasjoner, 132 kV så vel som 22 kV, og oppgradering av kraftlinjer fra 45 kV til 132 kV, sjøkabler og etablering av nye kraftlinjer.

-Dette bidrar til å finansiere svært viktig infrastruktur på Vestlandet og legge til rette for ny næringsutvikling, sier konsernsjef Ragnhild Janbu Fresvik.

Målet er å forbedre infrastrukturens kvalitet og muliggjøre elektrifisering for å gjøre hydrogenproduksjon mulig ved Kollsnes naturgasspark og Mongstad, samtidig som det også tillater at andre transportinfrastrukturprosjekter kan gjennomføres med elektrisk utstyr.

– Investeringer i elektriske nettverk er avgjørende for å møte Norges klimamål og utvide fornybar energi, ettersom disse prosjektene muliggjør elektrifisering og nye grønne industrier, slik som hydrogenproduksjon, sier André Küüsvek, President og CEO i NIB.

I 2016 ga NIB et lån på 1,55 milliarder NOK for å finansiere smarte målere og lokale og regionale elektrisitetsnettverk.

Energiselskapet Eviny AS er basert i Bergen i Vest-Norge. Selskapet produserer elektrisitet fra 39 vannkraftverk og to vindparker, fjernvarme, fiber bredbånd og andre energirelaterte tjenester. Eviny sysselsetter omtrent 1 300 personer og eies av 17 kommuner i Vest-Norge, Statkraft og to lokale kraft- og elektrisitetskooperativer.

NIB er en internasjonal finansinstitusjon som eies av de åtte medlemslandene Danmark, Estland, Finland, Island, Latvia, Litauen, Norge og Sverige. Banken finansierer private og offentlige prosjekter i og utenfor medlemslandene. NIB har den høyest mulige kredittrangeringen, AAA/Aaa hos de ledende kredittrangeringsinstitusjoner Standard & Poor’s and Moody’s.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt

Patrik Marckert, Senior Banker, Public Sector & Utilities, +358 10 618 0266, patrik.marckert@nib.int

Arild Moen, Associate Director, Communications, +358 10 618 0496, arild.moen@nib.int

Related resources

30 Apr 2024

Eviny AS

EUR 128 million