15 Oct 2020

NIB finansuoja „Ignitis grupės“ valdomos įmonės Pamario sausumos vėjo jėgainės statybą Lenkijoje

Šiaurės investicijų bankas (NIB) „Ignitis grupės“ valdomai Lenkijos įmonei „Pomerania Wind Farm SP Z O.O.“ suteikė 16 metų trukmės paskolą, skirtą sausumos vėjo jėgainės statybai Pamario vaivadijoje, apie 50 km į rytus nuo Gdansko.

150 mln. PLN (33,05 mln. eurų) paskola bus naudojama finansuoti dalį vėjo jėgainės projektavimo, statybos ir eksploatavimo darbų. Vėjo jėgainę sudarys 29 vėjo turbinos, kurių galia sieks nuo 3,0 MW iki 3,3 MW. Bendra Pamario vėjo jėgainės galia sudaro 94 MW. Projekte numatoma riboti turbinų naudojimą, siekiant sumažinti triukšmo poveikį gyventojams bei apsaugoti paukščius ir šikšnosparnius.

Projektas apima elektros įrangos, pavyzdžiui, vidinio tinklo kabelių ir transformatorių, taip pat pamatų ir kelių įrengimą.

Vėjo jėgainė savo komercinę veiklą pradės 2021 m.

„Vėjo energija yra vienas iš tvariausių energijos šaltinių. Naujoji jėgainė tieks atsinaujinančią energiją elektros tinklui mažindama priklausomybę nuo iškastinio kuro, bei taip netiesiogiai prisidės prie į aplinką išmetamo CO2 mažinimo“, – sako Henrikas Normanas, NIB prezidentas ir generalinis direktorius

„Pomerania Wind Farm Park Sp. Zo.o.“ yra specialiosios paskirties įmonė, įsteigta Pamario vėjo jėgainės statybai ir eksploatavimui. Įmonės akcijos priklauso „Ignitis Grupės“ kontroliuojamai UAB „Ignitis renewables“.

„Pomerania vėjo jėgainių parkas prisidės prie spartesnės Lenkijos energetikos sistemos dekarbonizacijos ir ženkliai išplės „Ignitis grupės“ valdomus žaliosios energijos gamybos pajėgumus. Projektas taip pat sustiprins mūsų pozicijas sparčiai besivystančioje kaimyninės šalies atsinaujinančios energetikos rinkoje“, – teigia „Ignitis grupės“ vadovas Darius Maikštėnas.

NIB yra tarptautinė finansinė institucija, priklausanti aštuonioms šalims narėms: Danijai, Estijai, Suomijai, Islandijai, Latvijai, Lietuvai, Norvegijai ir Švedijai. Bankas finansuoja privačiuosius ir viešuosius projektus šalyse narėse ir už jų ribų. NIB suteiktas didžiausias galimas kredito reitingas – AAA/Aaa. Šį įvertinimą suteikė pirmaujančios reitingų agentūros „Standard & Poor’s“ ir „Moody’s“.

Martin Lundström, Project & Structured Finance, at +358 10 618 0426, martin.lundström@nib.int

Arild Moen, Senior Communications Officer, at +358 10 618 0496, arild.moen@nib.int

Related resources

14 Oct 2020

Pomerania Wind Farm sp. z o.o.

EUR 33.05 million