Närpiön tuulivoimapuiston turbiinien perustuksia viimeistellään. Kuva: EPV Tuulivoima

3 Nov 2021

NIB rahoittaa tuulivoimapuistoa Närpiössä

NIB ja suomalainen EPV Tuulivoima Oy ovat tehneet kymmenvuotisen sopimuksen 20 miljoonan euron lainasta, jolla rahoitetaan Pohjanmaalle Närpiöön tulevan 103 MW:n maatuulivoimapuiston suunnittelua, rakentamista ja toimintaa.

Närpiön Norrskogenin tuulivoimapuistoon rakennetaan 17 tuuliturbiinia, joista kunkin kapasiteetti on 6 MW. Arvioitu vuosituotanto on noin 300 GWh. Tuulivoimapuiston rakennustyöt aloitettiin heinäkuussa 2021 ja tuulivoimapuiston sähköntuotannon on tarkoitus alkaa vuoden 2023 alkupuoliskolla.

EPV toimittaa noin 5 % kaikesta Suomessa vuosittain kulutettavasta sähköstä, josta 85,2 % tuotetaan päästöttömillä energianlähteillä. Projekti auttaa lainanottajaa saavuttamaan ilmastotavoitteensa hiilineutraalista sähkön- ja lämmöntuotannosta vuoteen 2030 mennessä.

”NIB on erittäin luotettava ja pitkäaikainen rahoittaja ja arvostamme sitä, että olemme päässeet jatkamaan hyvää yhteistyötä heidän kanssaan myös Närpiön projektin tiimoilta,” sanoo EPV Tuulivoima Oy:n toimitusjohtaja Frans Liski.

”NIB on sitoutunut nopeuttamaan uusiutuvan energian tuotantoa. Tällä lainalla EPV varmistaa hankkeelle pitkäaikaisen rahoituksen, mikä merkittävästi myötävaikuttaa siihen, että yhtiö saavuttaa tavoitteensa tulla hiilineutraaliksi sähkön- ja lämmöntuotannossaan vuoteen 2030 mennessä”, sanoo NIB:n toimitusjohtaja André Küüsvek.

EPV Tuulivoima on NIB:n olemassa oleva asiakas, jolle NIB on vuonna 2014 myöntänyt 20 miljoonan euron lainan 12 vuoden laina-ajalla Torkkolan tuulivoimapuistoprojektin rahoittamiseen.

EPV Tuulivoima on EPV Energia Oy:n kokonaan omistama yhtiö.  EPV Energia on yksi Suomen suurimpia teollisen mittakaavan tuulivoiman tuottajia. Tuulivoima on yhtiölle tärkeä energiantuotantomuoto. Vuonna 2020 jo noin 22,5 % EPV:n energiantuotannosta tuli tuulivoimasta.

Pohjoismaiden Investointipankki (NIB) on kahdeksan jäsenmaan (Islanti, Latvia, Liettua, Norja, Ruotsi, Suomi, Tanska ja Viro) omistama kansainvälinen rahoituslaitos. Pankki rahoittaa yksityisiä ja julkisia investointihankkeita sekä jäsenmaissa että niiden ulkopuolella. Johtavat luottokelpoisuuslaitokset Standard & Poor’s ja Moody’s ovat myöntäneet NIB:lle parhaan mahdollisen luottokelpoisuuden AAA/Aaa.

Lisätietoja:
Sebastian Påwals, Director, Head of Public Sector & Utilities, puh. +358 10 618 0527, sebastian.pawals@nib.int
Arild Moen, Communications Manager, puh. +358 10 618 0496, arild.moen@nib.int

Related resources

03 Nov 2021

EPV Windpower Ltd

EUR 20 million