NIB Governors, President of the Republic of Estonia Alar Karis and NIB President and CEO André Küüsvek. Photo: Raul Mee, source: NIB

22 Mar 2024

Põhjamaade Investeerimispanga aktsionärid kiitsid heaks panga aastatulemused ja dividendid ning kutsuvad üles tugevdama koostööd

22. märtsil toimus Tallinnas Põhjamaade Investeerimispanga (NIB) aktsionäride aastakoosolek. Aastakoosolekul kinnitati panga 2023. aasta raamatupidamise aastaaruanne ja 63 miljoni euro suurune dividendide väljamakse Põhja- ja Baltimaadele. Aktsionäride nõukogu, mis koosneb panga liikmesriikide rahandus-, tööstus- või majandusministritest, andis suuniseid ka NIBi prioriteetide osas, et kuidas edaspidi tugevdada Põhja-ja Baltimaid jätkusuutliku, uuendusliku ja vastupidava piirkonnana.

2023. aastal säilitas NIB oma tugeva laenuvõime, makstes laenudena välja 3,4 miljardit eurot. Jätkuv nõudlus panga pikaajalise rahastamise järgi võimaldas NIBil käivitada olulise mõjuga laenuprojekte, millest suur osa suunati teadus- ja arendustegevusse, taastuvenergia tootmisse ning elektrivõrkudesse.

NIBi puhaskasum oli 2023. aastal 250,7 miljonit eurot, kasvades võrreldes 2022. aasta 139,3 miljoni euroga  80%. Tugevad majandustulemused võimaldavad pangal maksta Põhja- ja Baltimaadele dividendidena kokku 63 miljonit eurot.

„Keerulises majanduskeskkonnas dividendi maksmine kinnitab NIBi finantstugevust. See näitab panga võimet pakkuda meie regioonis lisandväärtust nii investeeringute võimendamise kui ka kapitali riigieelarvesse tagasitoomise kaudu,“ ütles NIBi aktsionäride nõukogu esimees ja Eesti rahandusminister Mart Võrklaev.

Tallinnas toimunud aktsionäride koosolek on esimene omalaadne pärast Vilniuses peetud koosolekut 2013. aastal. Praeguses olukorras kasutasid NIBi aktsionärid võimalust arutada, kuidas pank saaks omanikriike kõige paremini ka edaspidi aidata.

Kõige olulisemateks fookusvaldkondadeks peeti kolme teemat—kliima ja loodus, tootlikkus ja innovatsioon, turvalisus ja vastupanuvõime. Panga aktsionärid tegid ka ühisavalduse, et väljendada oma toetust neile prioriteetidele NIBi edasise tegevuse suunamisel.

„NIB on tegutsenud tõhusa rahastamisvahendina, viies oma tegevuse kooskõlla omanikriikide poliitiliste prioriteetidega alates asutamisest peaaegu 50 aasta jooksul. Uute väljakutsetega kohanedes ja suuremat lisaväärtust pakkudes võib NIBi rahastamine veelgi parandada piirkonna heaolu ja koostööd,” kirjutavad aktsionärid oma avalduses.

Põhjamaade Investeerimispanga aktsionäride nõukogu avaldus

„Selleks, et NIB saaks maksimeerida oma panust jätkusuutliku ja eduka Põhja- ja Baltimaade piirkonna loomisesse, on pangal oluline pidada pidevat dialoogi omanikega, et reageerida nende muutuvatele vajadustele. Ühise suuna seadmisega saame keskenduda kõige pakilisematele probleemidele, kaotamata samas silmist ka piirkonna pikaajalisi väljakutseid,” ütleb NIBi president ja tegevjuht André Küüsvek.

Aktsionäride nõukogu koosoleku valguses korraldas NIB ka seminari „Üheskoos oleme tugevamad – uus geopoliitiline reaalsus ja selle mõju Põhja- ja Baltimaade regioonile“  Seminaril osalesid Eesti Vabariigi president Alar Karis, Põhjamaade Ministrite Nõukogu peasekretär Karen Ellemann ja Ericssoni kontserni president ja tegevjuht Börje Ekholm.

Panga aktsionärid toetavad NIBi keskendumist rohemajandusele üleminekule, innovatsioonile ja vastupanuvõimele, mis täiendavad pangale juba 2023. aastal seatud pikaajalisi eesmärke.

Eelmisel aastal käivitas NIB oma kliimastrateegia, mis ühendab panga senised finantstegevused teaduspõhiste kliimaeesmärkidega, mis omakorda toetavad liikmesriikide jõupingutusi CO2-heite vähendamiseks. Lisaks kiitis panga aktsionäride nõukogu heaks NIBi pikaajalised eesmärgid tugeva finantsseisundi säilitamiseks, jätkusuutlikkuse eesmärkide saavutamiseks ning mitmekesisuse, kaasatuse ja juhtimise edendamiseks.

NIB on rahvusvaheline finantsasutus, mille omanikeks on kaheksa liikmesriiki: Taani, Eesti, Soome, Island, Läti, Leedu, Norra ja Rootsi. Pank rahastab era- ja avaliku sektori projekte liikmesriikides ja neist väljaspool. NIB omab kõrgeimat võimalikku krediidireitingut AAA/Aaa juhtivatelt reitinguagentuuridelt Standard & Poor’s ja Moody’s.

Lisateabe saamiseks võtke ühendust:
André Küüsvek, president ja tegevjuht, +358 10 618 001, info@nib.int
Jukka Ahonen, kommunikatsioonijuht, +358 10 618 0295, jukka.ahonen@nib.int