District heating cables. Photo: Østfold Energi

District heating cables. Photo: Østfold Energi

21 Dec 2011

NIB finansierer Østfold Energis investeringer i fornybar energi

NIB og Østfold Energi har signert et lån på 179 millioner kroner (23 millioner euro) for å finansiere investeringer innen vind-, vannkraft- og fjernvarmeproduksjon.

Lånet, som har en tilbakebetalingstid på 12 år, skal brukes til å finansiere to fjernvarmeanlegg, oppgraderingen av fem dammer til vannkraftproduksjon, bygging av ett nytt vannkraftanlegg og andre fase av en vindpark.

"Langsiktige lån til prosjekter som øker produksjonen av fornybar energi ligger i NIBs miljømandat. Lånet er også med på å styrke konkurranseevnen til et energiselskap i et av bankens medlemsland. Dette er i tråd med den andre pillaren i NIBs mandat om å forbedre miljøet og styrke konkurransekraften," sier Johnny Åkerholm, NIBs administrerende direktør.

Østfold Energis virksomhet omfatter vann- og vindkraft, energigjenvinning og fjernvarme. Hovedkontoret ligger i Sarpsborg mens selskapets største vannkraftverk ligger i Sogn og Fjordane og Nordland.

Den nordiske investeringsbank (NIB) er en felles internasjonal finansinstitusjon for de åtte nordiske og baltiske landene. NIB tilbyr langsiktig finansiering til prosjekter som styrker konkurranseevnen og forbedrer miljøet innenfor sektorene energi, miljø, transport, logistikk og kommunikasjon, og innovasjon. NIB har den høyest mulige kredittrangeringen, AAA/Aaa, hos de ledende kredittrangeringsinstitusjonene Standard & Poor's og Moody's.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Vidar Omholt, Senior Manager Origination, +358 10 618 0286,

Nina Monsen, Senior Communications Specialist, at +358 10 618 0291,