8 Dec 2011

NIB finansierar E18-motorvägsbygge mellan Forsby och Kotka

NIB har gett ett lån på totalt 91 miljoner euro för finansiering av E18-motorvägen mellan Forsby och Kotka. Lånet har en återbetalningstid på 14 år. Projektet innefattar byggnad och underhåll av 53 kilometer väg, av vilka 36 km är nybygge och 17 km är en tvåfilig landsväg som byggs om till motorväg, inklusive nödvändiga ramper och korsningar.

Den nya motorvägen är strategiskt viktig eftersom den utgör en del av E18-korridoren som förbinder Helsingfors med det kontinentala Europa och Ryssland. Den internationella E18-korridoren är prioriterad av EU, och sträcker sig i Finland från Åbo och Nådendal via Helsingfors metropolområde till Vaalimaa vid den ryska gränsen. Projektet kommer också att förbättra förbindelserna mellan samhällen längs den finska sydkusten.

- Bygget av motorvägen mellan Forsby och Kotka är strategiskt viktigt för den finska ekonomin och för konkurrenskraften i de sydfinska städerna. Projektet syftar också till att göra trafiken smidigare, förkorta restider och öka vägsäkerheten, säger NIB:s verkställande direktör Johnny Åkerholm.

Låntagaren Tieyhtiö Valtatie 7 Oy är ett för projektet etablerat konsortium som består av YIT, Destia, Meridiam Infrastructure och Ömsesidiga Pensionsförsäkringsbolaget Ilmarinen. Konsortiet valdes ut som favoriserad budgivare av finska Trafikverket efter ett genomfört anbudsförfarande för projektet.

Nordiska Investeringsbanken (NIB) är de åtta nordiska och baltiska ländernas gemensamma, internationella finansinstitution. NIB erbjuder långfristig finansiering till projekt som stärker konkurrenskraften och främjar miljön, främst inom energi, miljö, transport, logistik, kommunikation och innovation. NIB har högsta möjliga kreditvärdighet, AAA/Aaa, hos de ledande kreditvärderingsinstituten Standard & Poor's och Moody's.

För ytterligare information, vänligen kontakta

Kim Krokfors, Senior Manager, Origination, tfn +358 10 618 0517,

Kyra Koponen, Communications Officer, tfn +358 10 618 0297,