8 Dec 2011

NIB rahoittaa E18-tien Koskenkylä–Kotka-moottoritietä

NIB on myöntänyt 91 miljoonan euron lainan moottoritien rakentamiseen E18-tien Koskenkylän ja Kotkan väliselle osuudelle. Projekti koostuu 53 kilometrin moottoritieosuuden rakentamisesta ja kunnossapidosta. Kokonaan uutta tietä rakennetaan 36 kilometriä, ja 17 kilometriä kaksikaistaista maantietä muunnetaan moottoritieksi. Samassa yhteydessä rakennetaan tarvittavat liittymät ja risteykset.

Rakennettavalla tiellä on strateginen merkitys osana E18-yhdyskäytävää, joka liittää Helsingin Manner-Eurooppaan ja Venäjään. Kansainvälinen E18-reitti on EU:n priorisoima tie, joka ulottuu Suomessa Turusta ja Naantalista Helsingin seudun kautta Vaalimaalle. Projekti parantaa myös Suomen etelärannikon kaupunkikeskittymien välisiä yhteyksiä.

"Koskenkylä-Kotka-moottoritien rakentaminen on tärkeää Suomen talouden ja Etelä-Suomen kaupunkien kilpailukyvyn kannalta. Projektilla pyritään myös kehittämään liikenteen sujuvuutta, lyhentämään matkustusaikoja ja lisäämään tieturvallisuutta", sanoo Pohjoismaiden Investointipankin toimitusjohtaja Johnny Åkerholm.

Lainanottaja, Tieyhtiö Valtatie 7 Oy, on erityisesti tätä projektia varten perustettu konsortio. Sen jäseniä ovat YIT, Destia, Meridiam Infrastructure sekä Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen. Projektin tarjousprosessin päätteeksi Liikennevirasto valitsi konsortion tarjouksen voittajaksi.

Pohjoismaiden Investointipankki (NIB) on kahdeksan Pohjoismaissa ja Baltiassa sijaitsevan jäsenmaan omistama kansainvälinen rahoituslaitos. Pankki tarjoaa pitkäaikaista rahoitusta hankkeisiin, jotka vahvistavat kilpailukykyä ja edistävät ympäristönsuojelua energia-, ympäristö-, kuljetus-, logistiikka-, viestintä- ja innovaatioaloilla. Johtavat luottokelpoisuuslaitokset Standard & Poor's ja Moody's ovat myöntäneet NIBille parhaan mahdollisen luottokelpoisuuden AAA/aaa.

Lisätietoja:

Kim Krokfors, Senior Manager, Origination, puh. +358 10 618 0517,

Kyra Koponen, Communications Officer, puh. +358 10 618 0297,