17 Oct 2011

NIB finansierer ny terminal på Gardermoen flyplass

Den nordiske investeringsbank (NIB) og Avinor AS har signert et lån på 1 500 millioner kroner (192 millioner euro) for byggingen av den nye Terminal 2 på Gardermoen flyplass.

Lånet har en tilbakebetalingstid på 20 år og skal brukes til å finansiere utvidelsen av Gardermoens terminalbygg.

Første fase i prosjektet, som delvis finansieres av NIB, øker kapasiteten på flyplassen til 28 millioner reisende innen 2017-og legger grunnlaget for videre utvidelse til 35 millioner passasjerer.

-Effektiv transport, logistikk og kommunikasjon er grunnleggende for konkurransekraften i NIBs medlemsland, og lån til infrastrukturprosjekter utgjør en av bankens kjerneaktiviteter, sier Johnny Åkerholm, administrerende direktør i NIB.

-Oslo flyplass Gardermoen er Norges hovedflyplass. Den nye, NIB-finansierte terminalen bidrar til at flyplassen opprettholder en konkurransedyktig posisjon i internasjonal luftfart og sørger for et effektivt og pålitelig transportsystem for innenriks- og utenlandsflyvninger.

Avinor driver 46 flyplasser i Norge og er ansvarlig for planlegging, utvikling og drift av det norske flyplassnettverket. Avinor er et statlig aksjeselskap underlagt Samferdselsdepartementet.

Den nordiske investeringsbank (NIB) er en felles internasjonal finansinstitusjon for de åtte nordiske og baltiske landene. NIB tilbyr langsiktig finansiering til prosjekter som styrker konkurranseevnen og forbedrer miljøet innenfor sektorene energi, miljø, transport, logistikk og kommunikasjon, og innovasjon. NIB har den høyest mulige kredittrangeringen, AAA/Aaa, hos de ledende kredittrangeringsinstitusjonene Standard & Poor's og Moody's.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Sari Cabell, Senior Manager, Origination, at + 358 10 618 0519,

Nina Monsen, Senior Communications Specialist, at +358 10 618 0291,

 

Related resources