21 Sep 2011

NIB gir lån til Akershus Energis vannkraft- og fjernvarmeanlegg

Den nordiske investeringsbank har inngått et låneprogram på opptil 500 millioner kroner (63,3 millioner euro) til Akershus Energi AS for å finansiere oppgraderingen av to av selskapets vannkraftverk og utbyggingen av et nytt fjernvarmeanlegg.

Låneprogrammet som har en tilbakebetalingstid på ti år bidrar til å finansiere seks nye generatorer og turbiner til vannkraftverket ved Rånåsfoss, hvor energiproduksjonen er forventet å øke med 60 GWh i året. I Rendalen bygges en helt ny vannkraftsstasjon i tilknytning til det gamle kraftverket, og energiproduksjonen forventes å øke med 40 GWh årlig.

Det nye fjernvarmeanlegget i Lillestrøm vil benytte blant annet skogsflis, solfangeranlegg, gass fra et lokalt avfallsdeponi og varmepumpe for å produsere 150 GWh varme årlig.

-Lånet fra NIB er med på å finansiere et prosjekt som kombinerer sikker energiforsyning med et mer bærekraftig miljø. Dette er kjernen i NIBs mandat, sier Johnny Åkerholm, NIBs administrerende direktør.

Akershus Energi er et mellomstort norsk konsern som driver med kraftproduksjon, krafthandel og fjernvarme. Selskapet produserer gjennomsnittlig 2,3 TWh energi i året.

Den nordiske investeringsbank (NIB) er en felles internasjonal finansinstitusjon for de åtte nordiske og baltiske landene. NIB tilbyr langsiktig finansiering til prosjekter som styrker konkurranseevnen og forbedrer miljøet innenfor sektorene energi, miljø, transport, logistikk og kommunikasjon, og innovasjon. NIB har den høyest mulige kredittrangeringen, AAA/Aaa, hos de ledende kredittrangeringsinstitusjonene Standard & Poor's og Moody's.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Vidar Omholt, Senior Manager Origination, +358 10 618 0286,

Nina Monsen, Communications Specialist, +358 10 618 0291,