15 Nov 2007

NIB piešķir ilgtermiņa finansēšanu Latvijas slimnīcai

NIB aizdevums Rīgas Psihiatrijas un narkoloģijas centram piešķirts uz 30 gadiem

15.novembrī Ziemeļu Investīciju Banka (Nordic Investment Bank, NIB) parakstīja kredīta līgumu ar Rīgas Psihiatrijas un narkoloģijas centram EUR 27 miljoni apmērā uz 30 gadu atmaksāšanas termiņu ar 6 gadu labvēlības periodu (grace period).

NIB aizdevumu paredzēts izmantot Rīgas Psihiatrijas un narkoloģijas centra (RPNC) infrastruktūras uzlabošanai, proti: jaunas pacientu uzturēšanās ēkas izbūvei, studentu mācību telpām, kā arī esošo ēku remontam. Investīciju projekta finansēšanai tiks izmantoti arī ES strukturālo fondu un valsts budžeta līdzekļi. Projektu paredzēts pabeigt 2011.gadā.

RPNC infrastruktūras modernizācija notiek Valsts veselības aprūpes sektora attīstības programmas ietvaros 2005.-2010.gadiem.

"NIB atbalsta sociālās infrastruktūras modernizāciju, kas ir nepieciešama ilgspējīgai un sabalansētai Latvijas ekonomikas attīstībai. Mūsdienīga infrastruktūra ir viens no dzīves līmeņa uzlabošanas un valsts ekonomikas konkurētspējas priekšnoteikumiem," uzskata NIB prezidents Jonni Akerholms (Johnny Åkerholm).

Šis jau ir sestais aizdevums, ko NIB piešķir Latvijas veselības aprūpes sektora attīstības programmas ietvaros. Pirms gada NIB parakstīja kredītlīgumus EUR 18 miljonu apjomā ar Ludzas rajona slimnīcu, Strenču psihoneiroloģisko slimnīcu, Aknīstes psihoneiroloģisko slimnīcu, Bērnu psihoneiroloģisko slimnīcu Ainaži un Rīgas Stradiņa universitāti.

Ziemeļu Investīciju banka ir starptautiska finanšu institūcija, kuras dalībvalstis ir Dānija, Igaunija, Islande, Latvija, Lietuva, Norvēģija, Somija un Zviedrija. Banka nodrošina privātā un publiskā sektora projektu finansēšanu gan tās dalībvalstīs, gan citās valstīs. Vadošās kredītreitinga aģentūras Standard & Poor's un Moody's piešķīrušas Ziemeļu Investīciju bankai augstāko iespējamo kredītreitingu.