24 Jun 2008

NIB finansierar byggandet av köpcentrum i Stockholm

NIB och Citycon har avtalat om ett lån på 30 miljoner euro (281 miljoner kronor) för att finansiera byggandet av ett köpcentrum vid Liljeholmstorget i Stockholm.

Byggnadsprojektet följer strikta kriterier för ekologiskt hållbart byggande vilket även var en viktig utgångspunkt för NIB:s beslut att delta i finansieringsstrukturen. NIB:s lån utgör ett viktigt bidrag till projektet, vars totala kostnader uppgår till cirka 180 miljoner euro (1 691 miljoner kronor). Lånetiden är 10 år. Upp till 40 % av energiförbrukningen i industriländerna beräknas komma från byggnader och fastigheter.

- Liljeholmstorgets galleria byggs utgående från tanken om hållbart byggande där ny teknologi utnyttjas för att effektivisera energi- och vattenanvändningen. Även användningen av fjärrvärme och fjärrkyla ökar stöder energieffektiviteten, berättar NIB:s vice verkställande direktör Nils E. Emilsson.

Citycon ansöker om den internationella LEED-certifieringen (Leadership in Energy and Environment Design) för Liljeholmens köpcentrum. Kriterierna för certifieringen är bland annat ekologiskt hållbart byggande, vattenbesparing, energieffektivisering samt miljövänliga val av material och resurser.

- Vi är mycket nöjda över att uppfylla NIB:s krav för utlåning i den nuvarande marknadssituationen. Det är ett konkret tecken på vikten och nyttan av hållbar verksamhet. Vår utgångspunkt i ekologiskt hållbart byggande säkrade oss långfristig finansiering från en uppskattad kreditgivare, konstaterar Citycons ekonomidirektör Eero Sihvonen.

Liljeholmstorgets köpcentrum ligger söder om Stockholms innerstad, i ett växande bostadsområde med goda allmänna kommunikationsförbindelser. Byggandet av det nya köpcentret inleddes i maj 2007. Enligt planerna öppnas det i oktober 2009, med ungefär 90 butiker och annan service på en yta på cirka 28 000 kvadratmeter. Liljeholmstorget är Citycons största enskilda utvecklingsprojekt.

Låneavtalet undertecknades den 24 juni 2008 i Helsingfors.

Nordiska Investeringsbanken (NIB)
NIB är en multilateral finansinstitution som ägs av de åtta medlemsländerna Danmark, Estland, Finland, Island, Lettland, Litauen, Norge och Sverige. Banken finansierar privata och offentliga investeringsprojekt i och utanför medlemsländerna. NIB har högsta möjliga kreditvärdighet, AAA/Aaa, hos de ledande kreditvärderingsinstituten Standard & Poor's och Moody's.

Citycon Oyj
Citycon är expert på köpcentrumverksamhet och erbjuder lokaler för detaljhandeln i välbelägna och välskötta köpcentrum och handelplatser. Målet är att tillsammans med ledande detaljhandlare skapa intressanta, trivsamma, inspirerande och välfungerande shoppingmiljöer för konsumenterna. Citycon är marknadsledare och största köpcentrumägare i Finland, där bolaget äger och driver sammanlagt 21 köpcentrum. I Sverige äger bolaget åtta köpcentrum och i Baltikum tre köpcentrum. Bolaget äger ytterligare 53 andra detaljhandelsfastigheter, varav 46 i Finland och sju i Sverige.

För ytterligare information vänligen kontakta:
NIB: Kim Krokfors, Senior Manager, telefon +358 10 618 0517
Citycon Oyj: Ekonomidirektör Eero Sihvonen, telefon +358 50 579 137
eller Ulf Attebrant, verkställande direktör i Sverige, telefon +46 8 522 80 313