2 Sep 2008

NIB finansierer verdens største hav-vindmøllepark i Danmark

Med et lån på 160 millioner EUR (næsten 1,2 milliarder DKK) er Den Nordiske Inve-steringsbank (NIB) med til at finansiere DONG Energy A/S' investering i verdens største hav-vindmøllepark. Samtidig bidrager NIB til virkeliggørelsen af Danmarks energipolitiske handlingsplan, der fokuserer på øget anvendelse af vedvarende energi. Finansieringen vil sikre produktion af mere miljøvenlig energi til det danske forsyningsnet.

NIB og DONG Energy A/S indgik i dag i København en aftale om et 10-årigt lån. Lånet skal finansiere Horns Rev II, en hav-vindmøllepark i den danske del af Nordsøen. NIB deltog også i finansieringen af det nærliggende Horns Rev I-projekt, som nu er færdiggjort.

DONG Energy er Danmarks største integrerede gas-, elektricitets- og fjernvarmeforsyningsselskab og det tredjestørste energiselskab i Norden. Med 91 vindmøller vil Horns Rev II blive verdens største hav-vindmøllepark, der vil kunne dække elektricitetsforbruget i 200.000 husholdninger eller 2% af Danmarks samlede forbrug af elektricitet. Projektet vil sikre mere miljøvenlig energi til det danske forsyningsnet og bidrager dermed til energiproduktion med væsentligt lavere udslip af CO2 (drivhusgas) og NOx og SO2 (syreregn) sammenlignet med energi produceret på basis af fossile brændsler.

"Vi er meget glade for få denne mulighed for at finansiere en investering i vedvarende energi i Norden og Baltikum. Vindmølleparken forventes at producere 900 GWh pr. år, hvilket i grove tal svarer til en årlig besparelse på 900.000 tons CO2 sammenlignet med traditionel energiproduktion med fossile brændstoffer," siger Nils E. Emilsson, First Vice-President i NIB og Udlånschef. NIB's lån finansierer over en tredjedel af den samlede Horns Rev II-investering.

NIB er en multilateral finansinstitution som ejes af de otte medlemslande Danmark, Estland, Finland, Island, Letland, Litauen, Norge og Sverige. Banken finansierer private og offentlige investe-ringsprojekter i og uden for medlemslandene. NIB har den højest mulige kreditværdighed, AAA/Aaa, hos de førende kreditvurderingsinstitutter Standard & Poor's og Moody's.

Yderligere information:
Nils E. Emilsson, First Vice-President og Udlånschef, telefon +358 10 618 001,
Per Klaumann, Senior Director, Kontoret i København, telefon +45 4019 4045