1 Apr 2009

NIB finansierar uppgradering av finska vattenkraftverk

Nordiska Investeringsbanken (NIB) har beviljat ett nytt lån på totalt 25 miljoner euro till finska vattenkraftbolaget Kemijoki Oy. Projektet innebär nya möjligheter att utveckla energiproduktionen ur förnybara energikällor i Finland.

Med lånet finansierar Kemijoki installationen av nya turbiner vid tre vattenkraftverk - Pirttikoski I-II, Vanttauskoski I-II och Ossauskoski I-III, byggda under 1950- och 1960-talen. Ny teknologi kommer att öka anläggningarnas nuvarande produktionskapacitet med 25 %, vilket betyder 100 GWh mer förnyelsebar och utsläppsfri energi i kraftverkens årliga produktion. Ökningen uppnås utan att bygga nya dammar. Dammbyggen orsakar ofta negativ miljöpåverkan vid produktion av vattenkraft.

Den förhöjda produktionskapaciteten kommer att bidra till ett minskat beroende av fossilbränslebaserad elproduktion, vilket resulterar i minskade utsläpp av växthusgaser. Projektet kommer också avsevärt att minska riskerna för vådliga läckage från kraftverkens turbiner, eftersom de nya turbinerna kräver en mycket mindre mängd hydraulisk olja för smörjning.

Kemijokikraftverkens förhöjda kapacitet ökar dessutom Finlands möjligheter att anpassa elproduktionen till olika årstider. Möjligheten att lagra vatten i reservoarer och justera turbinkapaciteten enligt den faktiska efterfrågan gör vattenkraften lämplig för att balansera nivån av elproduktion för det finska elnätet. Balanseringskapaciteten är nödvändig för att Finland skall kunna expandera sin energiproduktion ur andra förnybara källor, som till exempel väderkänslig vindkraft.

75 % av projektet kvalificerar som en miljöinvestering, och hör under låneordningen CLEERE (Climate Change, Energy Efficiency and Renewable Energy).

NIB är en multilateral finansinstitution som ägs av de åtta medlemsländerna Danmark, Estland, Finland, Island, Lettland, Litauen, Norge och Sverige. Banken finansierar privata och offentliga investeringsprojekt i och utanför medlemsländerna. NIB har högsta möjliga kreditvärdighet, AAA/Aaa, hos de ledande kreditvärderingsinstituten Standard & Poor's och Moody's.

För mer information, vänligen kontakta:

Sebastian Påwals, Senior Manager, Lending, tfn. +358 10 618 0527,

Dennis Hamro-Drotz, miljöanalytiker, tfn. +358 10 618 0485,

dennis.hamro-drotz (at) nib.int

 

Related resources