1 Apr 2009

NIB rahoittaa vesivoimaloiden parannustöitä

Pohjoismaiden Investointipankki (NIB) on myöntänyt uuden, yhteensä 25 miljoonan euron lainan Kemijoki Oy:lle. Kemijoki Oy:n vesivoimaprojekti mahdollistaa uusien, uusiutuvia energialähteitä hyödyntävien energiantuotantotapojen kehittämisen Suomessa.

Kemijoki Oy käyttää rahoituksen uusien turbiinien asentamiseen kolmeen 50- ja 60-luvuilla rakennettuun vesivoimalaan. Voimalat ovat Pirttikoski I-II, Vanttauskoski I-II ja Ossauskoski I-III. Uusi teknologia lisää voimaloiden suorituskykyä 25 prosentilla, mikä merkitsee 100 gigavattitunnin (GWh) lisäystä voimaloiden vuotuiseen uusiutuvan ja päästövapaan energian tuotantoon. Tämä lisäys saavutetaan siis ilman uusien patojen rakentamista, mikä on usein ollut syynä vesivoimaan liittyviin kielteisiin ympäristövaikutuksiin.

Jo olemassa olevien vesivoimaloiden tuotantotehon parantaminen auttaa vähentämään sähköntuotannon riippuvuutta fossiilisista polttoaineista. Tästä seuraa kasvihuonekaasupäästöjen väheneminen. Samalla vähennetään merkittävästi haitallisten öljyvuotojen riskiä, sillä voimaloiden uusien turbiinien navat ovat kokonaan öljyttömät.

Kemijoen vesivoimaloiden korkeampi sähköntuotantotaso nostaa samalla Suomen valmiutta energiantarpeen tasapainottamiseen eri vuodenaikoina. Mahdollisuus varastoida vettä tekoaltaisiin sekä säädellä turbiinien tehoa vastaamaan todellista sähköntarvetta tekee vesivoimasta parhaiten soveltuvan tasapainottavan tavan tuottaa sähköä valtakunnalliseen sähköverkkoon. Tällainen tasapainotuskapasiteetti on välttämätön, jotta Suomi voisi entisestään laajentaa uusiutuvien energialähteiden, kuten esimerkiksi säästä riippuvaisen tuulivoiman, käyttöä.

Tästä projektista 75 prosentin osuus täyttää ympäristöinvestoinnin vaatimukset ja siksi se voidaan luokitella CLEERE-ympäristölainaksi. (CLEERE: Climate Change, Energy Efficiency and Renewable Energy financing facility).

NIB on kahdeksan jäsenmaan (Islanti, Latvia, Liettua, Norja, Ruotsi, Suomi, Tanska ja Viro) omistama kansainvälinen rahoituslaitos. Pankki rahoittaa yksityisiä ja julkisia investointihankkeita sekä jäsenmaissa että niiden ulkopuolella. Pankilla on johtavien luokituslaitosten Standard & Poor'sin ja Moody'sin myöntämä paras mahdollinen luottokelpoisuusluokitus AAA/Aaa.

Lisätietoja antavat:

Sebastian Påwals, Senior Manager, Lending, nro +358 10 618 0527,

 

Dennis Hamro-Drotz, ympäristöanalyytikko, nro +358 10 618 0485,

dennis.hamro-drotz (at) nib.int

 

Related resources