30 Jun 2009

NIB finansierer forskning i enzymteknologi

NIB og den danske bioinnovationsvirksomhed Novozymes har underskrevet en ny låneaftale. Lånet, der er på i alt 30 millioner euro, er rettet mod finansiering af forskning og udvikling (R&D) indenfor enzymteknologi til biobrændstofproduktion med basis i affald og restprodukter fra afgrøder. Lånet erstatter et tidligere lån hos NIB.

"Danske Novozymes arbejder helt på forkanten af enzymteknologien, og NIBs lån til forsknings- og udviklingsprogrammet for en ny generation af enzymer vil øge konkurrenceevnen i et af vore medlemslande. Målet om anvendelsen af de nye enzymer til produktion af biobrændstof af planters stængler, blade og skaller vil medvirke til udviklingen af en væsentlig og voksende miljøindustri", siger Johnny Åkerholm, NIBs administrerende direktør.

Transportsektoren er ansvarlig for cirka en femtedel af kuldioxidudledningen på globalt plan, og biobrændstof er i øjeblikket det eneste nemt tilgængelige alternativ til fossile brændstoffer indenfor denne sektor. Det forventes, at bioethanol, fremstillet af celluloseholdige afgrøderester, vil kunne mindske kuldioxidudledningen med hele 90 %, sammenlignet med benzin.

Novozymes er blandt verdenslederne indenfor bioinnovation, og producerer mere end 700 produkter, der sælges i mere end 130 lande på kloden. Der er ansat cirka 5 000 medarbejdere, halvdelen af disse i Danmark. Novozymes har været kunde i banken siden 1997. 

NIB er en multilateral finansinstitution som ejes af de otte medlemslande Danmark, Estland, Finland, Island, Letland, Litauen, Norge og Sverige. Banken finansierer private og offentlige investeringsprojekter i og uden for medlemslandene. NIB har den højest mulige kreditværdighed, AAA/Aaa, hos de førende kreditvurderingsinstitutter Standard & Poor's og Moody's.

For yderligere information, kontakt venligst

Vidar Omholt, Senior Manager Origination, tlf: +358 10 618 0286,  

Nina Monsen, Communications Specialist, tlf: +358 10 618 0291,

nina.monsen (at) nib.int

Related resources