3 Nov 2009

NIB finansierar modernisering av PVO-Vesivoimas vattenkraftverk

Nordiska Investeringsbanken (NIB) har undertecknat ett låneavtal på totalt 30 miljoner euro med finska PVO-Vesivoima. Lånet är avsett för renovering av vattenkraftverk i norra Finland, som en del av bolagets investeringsprogram för åren 2009-2015.

Investeringsprogrammet innefattar renovering av de fem vattenkraftverken Raasakka, Maalismaa, Kierikki, Pahkakoski och Haapakoski, byggda på 1960-talet vid Ijo älv. Kraftverken förses med nya turbiner och generatorer samt moderniserade automationssystem. Renoveringen av Kierikki och Haapakoski slutfördes under 2007-2009.

Moderniseringen kommer att öka kraftverkens produktionskapacitet med 40 MW eller 22 %. Tack vare den ökade kapaciteten förbättras också möjligheterna till balansering av det finska eldistributionsnätet.

- Vi ser det här projektet som ett betydande steg mot en mer effektiv användning av förnybara resurser för energiproduktion. Det bidrar till att avveckla kolbaserad energiproduktion, säger NIB:s verkställande direktör Johnny Åkerholm.

Eftersom vatten kan lagras i dammar, används energin som produceras vid PVO-Vesivoimas kraftverk till att balansera tillgången på elenergi mot efterfrågan i Finland.

Tidigare i år gav NIB ett lån för modernisering av tre vattenkraftverk som ägs av finska Kemijoki Oy i norra Finland.

PVO-Vesivoima är ett helägt dotterbolag till finska energibolaget Pohjolan Voima Oy. PVO-Vesivoima äger och driver åtta vattenkraftverk vid älvarna Kemi, Ijo och Kumo.

NIB är en multilateral finansinstitution som ägs av de åtta medlemsländerna Danmark, Estland, Finland, Island, Lettland, Litauen, Norge och Sverige. Banken finansierar privata och offentliga investeringsprojekt i och utanför medlemsländerna. NIB har högsta möjliga kreditvärdighet, AAA/Aaa, hos de ledande kreditvärderingsinstituten Standard & Poor's och Moody's.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Sebastian Påwals, Senior Manager Origination, tfn. +358 10 618 0527,

Dimitrijs Alehins, Communications Specialist, tfn. +358 10 618 0296,