3 Nov 2009

NIB rahoittaa PVO-Vesivoiman vesivoimaloiden uudistamista

Pohjoismaiden Investointipankki (NIB) ja PVO-Vesivoima ovat sopineet 30 miljoonan euron lainasta Pohjois-Suomen vesivoimaloiden uudistamiseksi osana yhtiön vuosien 2009-2015 investointiohjelmaa.

Ohjelmassa uudistetaan Iijoen varrelle Raasakkaan, Maalismaalle, Kierikkiin, Pahkakoskelle ja Haapakoskelle 1960-luvulla rakennetut viisi voimalaa, jotka varustetaan uusilla turbiineilla ja generaattoreilla sekä modernisoiduilla automaatiojärjestelmillä. Kierikin ja Haapakosken voimalat uusittiin vuosina 2007-2009.

Toimenpide lisää yhtiön voimaloiden kapasiteettia 40 megawatilla eli 22 prosentilla nykytasoon verrattuna. Tehonlisäys auttaa osaltaan myös parantamaan Suomen sähkönjakeluverkon tasapainotusta.

- Projekti tehostaa uusiutuvien luonnonvarojen käyttöä energiantuotannossa merkittävästi ja mahdollistaa hiilen käytön asteittaisen vähentämisen sähköntuotannossa, NIBin toimitusjohtaja Johnny Åkerholm sanoo.

Koska vettä voidaan säilyttää altaissa, PVO-Vesivoiman vesivoimaloiden energiantuotantoa käytetään tasapainottamaan sähkönkysynnän vaihteluja valtakunnanverkossa. Vesivoima on tätä nykyä Suomen tärkein muita energiamuotoja tasapainottava energianlähde.

NIB myönsi aiemmin tänä vuonna Kemijoki Oy:lle lainan kolmen pohjoissuomalaisen vesivoimalan modernisointia varten.

PVO-Vesivoima on Pohjolan Voima Oy:n täysin omistama tytäryhtiö, jolla on omistuksessaan ja käytössään kahdeksan vesivoimalaa Kemijoen, Iijoen ja Kokemäenjoen varrella.

NIB on kahdeksan maan (Pohjoismaiden ja Baltian maiden) yhteinen kansainvälinen rahoituslaitos, joka tarjoaa pitkäaikaisrahoitusta kilpailukykyä vahvistaviin ja ympäristöä säästäviin energia , ympäristö , kuljetus , logistiikka , viestintä ja innovaatiosektorien projekteihin. NIBillä on johtavien Standard & Poor's ja Moody's-luokitusyritysten myöntämä korkein mahdollinen luottoluokitus (AAA/Aaa).

Lisätietoja:

Sebastian Påwals, Senior Manager Origination, puh. +358 10 618 0527, s-posti

Dimitrijs Alehins, Communications Specialist, puh. +358 10 618 0296, s-posti