15 Dec 2009

NIB-lån till förmån för lantbruk och privathushåll i södra Sverige

Nordiska Investeringsbanken (NIB) har undertecknat ett låneavtal på SEK 155 miljoner (EUR 15 miljoner) med svenska Sparbanken Finn. Genom vidareutlåning av medlen kommer Sparbanken Finn att finansiera projekt som minskar förorenande luft- och vattenutsläpp i södra Sverige.

Lånen kommer att erbjudas till privathushåll, lantbruk och små och medelstora företag för att motverka problemen med mindre utsläpp som har en stor sammantagen inverkan på miljön.

- NIB-lånet etablerar ett låneprogram med syfte att förhindra, minska och behandla förorenande utsläpp som i annat fall är svåra att hitta och åtgärda. Den södra delen av Sverige hör dessutom till Östersjöns avrinningsområde, ett område med hög prioritet hos oss, säger NIB:s verkställande direktör Johnny Åkerholm.

Lånet har beviljats under NIB:s låneordningar BASE (Baltic Sea Environment) och CLEERE (Climate Change, Energy Efficiency and Renewable Energy). Låneordningarna på totalt EUR 1,5 miljarder lanserades år 2008 för utlåning till projekt som minskar förorenande utsläpp i Östersjön och motverkar klimatförändringen.

Sparbanken Finn är Sveriges största självständiga sparbank med verksamhet i sydvästra och mellersta Skåne. Banken etablerades 1833 och har i dag 21 kontor på 15 orter. Sparbanken Finn erbjuder personer, små och medelstora företag samt lantbruk finansiella tjänster i samarbete med marknadens främsta aktörer.

NIB är en multilateral finansinstitution som ägs av de åtta medlemsländerna Danmark, Estland, Finland, Island, Lettland, Litauen, Norge och Sverige. Banken finansierar privata och offentliga investeringsprojekt i och utanför medlemsländerna. NIB har högsta möjliga kreditvärdighet, AAA/Aaa, hos de ledande kreditvärderingsinstituten Standard & Poor's och Moody's.

För ytterligare information vänligen kontakta

Johan Ljungberg, Senior Director, Head of Environmental Unit, tfn +358 10 618 0289,

Nina Monsen, Communications Specialist, tfn +358 10 618 0291,