1 Feb 2010

NIB finansierar lok för en grönare framtid

Nordiska Investeringsbanken (NIB) har avtalat om ett lån på totalt 30 miljoner euro med svenska logistikföretaget Green Cargo. Lånet är avsett för modernisering av 104 lok, och kommer att resultera i att bränsleförbrukningen minskar samtidigt som lokens livscykel förlängs med ungefär 20 år. Investeringen motsvarar endast en tredjedel av nyanskaffningsvärdet för motsvarande lok. Projektet kommer också att förbättra lokförarnas arbetsmiljö.

- Järnvägen är framtidens transportsätt. Den orsakar minimal inverkan på miljön, och är trygg och effektiv. Finansieringen av Green Cargos infrastrukturinvestering säkerställer att företagen i våra medlemsländer har tillgång till en pålitlig järnvägstransport och ett konkurrenskraftigt alternativ till luft- och vägtransport, säger NIB:s verkställande direktör Johnny Åkerholm.

Loken byggs om från grunden. De 42 eldrivna loken får nya styrsystem och moderna hyttmiljöer. De 62 dieselloken får nya motorer, vilket resulterar i en minskning av kväveoxid- och partikelutsläpp. Tack vare förbättrad energieffektivitet förväntas utsläppen av koldioxid minska med ca 20 procent.

Moderniseringsprojektet kommer att stärka Green Cargos position i branschen. Även om företaget är det största bland några relativt få aktörer inom denna sektor, finns det en ökande efterfrågan på nya kvalitetsprodukter samtidigt som konkurrensen på järnvägsspåren blir hårdare.

Green Cargo är en ny kund för NIB. Det nationella och internationella logistikföretaget med en stark miljöprofil är grundat år 2001 och ägs till fullo av svenska staten. Företaget har ca 3 000 anställda och ett nätverk som täcker Sverige och delar av Norge. Genom samarbetspartners nås övriga Europa. Mer än 90 procent av Green Cargos transporter sker med eldrivna tåg.

Nordiska Investeringsbanken är de åtta nordiska och baltiska ländernas gemensamma, internationella finansinstitution. NIB erbjuder långfristig finansiering till projekt som stärker konkurrenskraften och främjar miljön, främst inom energi, miljö, transport, logistik, kommunikation och innovation. NIB har högsta möjliga kreditvärdighet, AAA/Aaa, hos de ledande kreditvärderingsinstituten Standard & Poor's och Moody's.

För ytterligare information vänligen kontakta

Ulf Westergård, Senior Manager, Origination, tfn +358 10 618 0234,

Nina Monsen, Communications Specialist, tfn +358 10 618 0291,

nina.monsen (at) nib.int