28 Apr 2010

NIB finansierar utbyggnad av S:t Petersburgs flygplats

Nordiska Investeringsbanken (NIB) har undertecknat ett låneavtal om 50 miljoner euro med konsortiet Northern Capital Gateway LLC. Lånet ska finansiera uppförandet av en ny utrikesterminal och renovering av den äldre inrikesterminalen vid Pulkovo flygplats i S:t Petersburg, Ryssland.

Som en del av projektet kommer utrikes- och inrikesterminalerna att förenas till en enhet med förbättrad service för passagerarna. Byggarbetet planeras vara slutfört i slutet av år 2013. Tack vare projektet förväntas flygplatsens kapacitet öka till 14 miljoner passagerare per år, vilket är en fördubbling av antalet passagerare under år 2009.

– Funktionella och tillräckliga trafikförbindelser är en förutsättning för att S:t Petersburg ska utvecklas till ett center för näringslivet i denna mycket viktiga del av Östersjöregionen. En modern knutpunkt bidrar till att stärka regionens konkurrenskraft, säger NIB:s förste vice vd och utlåningschef Nils E. Emilsson.

NIB:s lån har en återbetalningstid på 15 år. Lånet utgör en del av ett strukturerat finansieringspaket som allokerats av en grupp internationella och ryska långivare, bland andra Europeiska utvecklingsbanken EBRD, det internationella finansbolaget IFC, Svarta havets handels- och utvecklingsbank, Eurasiska utvecklingsbanken, Vnesheconombank samt kommersiella banker. Lånemedlen ska täcka upp till 60 % av det totala finansieringsbehovet på 1,19 miljarder euro.

Projektet utförs som ett offentligt-privat partnerskap mellan flygplatsens driftsbolag JSC Pulkovo Airport, S:t Petersburg stad och låntagaren Northern Capital Gateway LLC. Låntagarbolaget ägs av VTB Group i Ryssland, Fraport AG som också äger och driver Frankfurt Airport i Tyskland och Horizon Air Investments SA i Grekland. VTB Capital fungerar som finansiell rådgivare för projektet.

Nordiska Investeringsbanken (NIB) är de åtta nordiska och baltiska ländernas gemensamma, internationella finansinstitution. NIB erbjuder långfristig finansiering till projekt som stärker konkurrenskraften och främjar miljön, främst inom energi, miljö, transport, logistik, kommunikation och innovation. NIB har högsta möjliga kreditvärdighet, AAA/Aaa, hos de ledande kreditvärderingsinstituten Standard & Poor's och Moody's.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Marjo Harri, Senior Manager Origination, tfn +358 10 618 0227,

Dimitrijs Alehins, Senior Communications Specialist, tfn +358 10 618 0296,