28 Apr 2010

Pohjoismaiden Investointipankki NIB rahoittaa Pietarin lentokentän laajennuksen

Pohjoismaiden Investointipankki NIB on solminut 50 miljoonan euron lainasopimuksen Northern Capital Gateway LLC -yhtymän kanssa Pietarin Pulkovon lentokentän uuden ulkomaanterminaalin rakentamisesta ja olemassa olevan kotimaanterminaalin kunnostamisesta.

Projekti koostuu ulkomaan ja kotimaan liikenteen matkustajaterminaalien yhdistämisestä yhdeksi kokonaisuudeksi, mikä parantaa matkustajille tarjottavien palveluiden laatua. Rakennustöiden on suunniteltu valmistuvan vuoden 2013 loppuun mennessä. Projektin myötä lentokentän kapasiteetin odotetaan kasvavan 14 miljoonaan matkustajaan vuodessa, mikä tarkoittaa kaksinkertaista matkustajamäärää vuoteen 2009 verrattuna.

"Toimivat ja kapasiteetiltaan riittävät liikenneyhteydet ovat edellytyksenä sille, että Pietari kasvaa tämän erittäin tärkeän Itämeren alueen liike-elämän keskukseksi. Uusi nykyaikainen solmupiste vahvistaa alueen kilpailukykyä", kertoo Nils E. Emilsson, NIBin luotonannosta vastaava johtaja.

Pohjoismaiden Investointipankin laina 15 vuoden maturiteetilla on osa strukturoitua rahoituspakettia, jonka on allokoinut kansainvälisten ja venäläisten luotonantajien yhteenliittymä. Liittymään kuuluu Euroopan jälleenrakennus- ja kehityspankki (EBRD), Kansainvälinen rahoitusyhtiö (IFC), Mustanmeren kaupallinen ja kehityspankki (BSTDB), Euraasian kehityspankki (EDB), Vnesheconombank (VEB) ja joitakin liikepankkeja. Lainarahoitus kattaa jopa 60 prosenttia projektin rahoitustarpeesta, joka on kaikkiaan 1,19 miljardia euroa.

Projekti toteutetaan public-private-yhteistyönä (PPP) lentokenttäoperaattori JSC Pulkovo Airportin, Pietarin kaupungin ja lainanottaja Northern Capital Gateway LLC:n välillä. Lainanottajan omistaa VTB Group Venäjältä, Frankfurtin lentokentän omistaja ja operaattori Fraport AG ja Horizon Air Investments SA Kreikasta. VTB Capital toimii projektin rahoituksen neuvonantajana.

Pohjoismaiden Investointipankki NIB on kahdeksan Pohjoismaissa ja Baltiassa sijaitsevan jäsenmaan omistama kansainvälinen rahoituslaitos. Pankki tarjoaa pitkäaikaista rahoitusta hankkeisiin, jotka vahvistavat kilpailukykyä ja edistävät ympäristönsuojelua energia-, ympäristö-, kuljetus-, logistiikka-, viestintä- ja innovaatioaloilla. Johtavat luottokelpoisuuslaitokset Standard & Poor's ja Moody's ovat myöntäneet NIB:lle parhaan mahdollisen luottokelpoisuuden AAA/aaa.

Lisätietoja

Marjo Harri, Senior Manager Origination, puh. 010 618 0227, sähköposti   

Dimitrijs Alehins, Senior Communications Specialist, puh. 010 618 0296, sähköposti

dimitrijs.alehins (at) nib.int