3 May 2010

Finansowana przez NIB inwestycja zmniejszy straty w sieci elektroenergetycznej w Polsce

Polska firma elektroenergetyczna Energa SA otrzymała od NIB pożyczkę o 12-letnim terminie zapadalności na łączną kwotę 200 milionów PLN (50 milionów EUR) na modernizację i budowę ponad 6000 kilometrów sieci dystrybucyjnej.

Energa przystępuje do budowy i odnawiania swoich sieci niskiego i średniego napięcia oraz stacji elektroenergetycznych. Zgodnie z oszacowaniami, program inwestycyjny zapewni zmniejszenie strat sieciowych o 204 000 MWh rocznie do roku 2011. Będzie to mieć pozytywny wpływ na środowisko naturalne dzięki zmniejszeniu emisji gazów cieplarnianych. Spółka będzie również inwestować w system zaawansowanego zarządzania odczytami i sieci inteligentne, co powinno zmniejszyć straty sieciowe o kolejne 100 000 MWh rocznie.

„Zwiększenie stabilności dystrybucyjnych sieci elektrycznych w północnych regionach Polski, graniczących z krajami członkowskimi NIB, jest zgodne z ostatnio określonym podejściem Banku do rozwoju sektora energetycznego" - mówi Johnny Åkerholm, prezes i dyrektor generalny NIB.

Energa działa w centralnej i północnej części kraju, obsługując 2,8 miliona klientów, w tym ponad 200 000 firm i instytucji.

Nordycki Bank Inwestycyjny jest wspólną międzynarodową instytucją finansową ośmiu krajów skandynawskich i bałtyckich. Zapewnia długoterminowe finansowanie projektów w sektorze energetycznym, środowiskowym, transportu, logistyki i komunikacji oraz w sektorze innowacji. Projekty te mają na celu wzmocnienie konkurencyjności oraz środowiska naturalnego. Nordycki Bank Inwestycyjny posiada najwyższą możliwą ocenę zdolności kredytowej AAA / aaa wystawioną przez agencję ratingową Standard & Poor's and Moody's.

W celu uzyskania dodatkowych informacji należy zwrócić się do:

Pan Sami Loukkola, Senior Manager Origination, tel. +358 10 618 0698,

Pan Dimitrijs Alehins, Senior Communications Specialist, tel. +358 10 618 0296,

dimitrijs.alehins (at) nib.int