20 Jun 2011

NIBin laina Pohjolalle asuntorakentamisen ympäristövaikutusten vähentämiseksi

Pohjoismaiden Investointipankki (NIB) ja Pohjola Pankki ovat sopineet yhteensä 50 miljoonan euron lainaohjelmasta, joka on tarkoitettu asuin- ja teollisuusrakennusten energiatehokkuuden ja jätevesien käsittelyn parantamiseen.

Pohjola Pankki hoitaa luottojärjestelyt suomalaisille taloyhtiöille, pk-yrityksille ja suuryhtiöille. Osalainoilla rahoitetaan hankkeita, joiden avulla parannetaan esimerkiksi julkisten tilojen jätevesien puhdistusta tai lannoitteiden käsittelyä. Luottoja voidaan käyttää myös peruskorjauksiin, jotka lisäävät rakennusten energiatehokkuutta.

"Tämä lainaohjelma on esimerkki siitä, kuinka NIB voi yhteistyössä välittäjäpankin kanssa tavoittaa pienimuotoisemmatkin hankkeet, joilla vähennetään välittömiä ympäristövaikutuksia. Parempi jätehuolto ja energiatehokkuus vaikuttavat positiivisesti sekä ympäristöön että elintasoon", sanoo NIBin toimitusjohtaja Johnny Åkerholm.

Lainaohjelmalla tuetaan toimia vesistöihin joutuvien ns. pienten hajapäästöjen vähentämiseksi sekä toimia ympäristöystävällisten ratkaisujen edistämiseksi lämmitysjärjestelmissä.

Pohjola Pankki on yksi Suomen johtavista liikepankeista, joka pankkipalvelujen lisäksi tarjoaa vahinkovakuutuspalveluja sekä varainhoitopalveluja yrityksille ja institutionaalisille asiakkaille.

Pohjoismaiden Investointipankki (NIB) on kahdeksan maan (Pohjoismaiden ja Baltian maiden) yhteinen kansainvälinen rahoituslaitos, joka tarjoaa pitkäaikaisrahoitusta kilpailukykyä vahvistaviin ja ympäristöä säästäviin energia , ympäristö , kuljetus , logistiikka , viestintä ja innovaatiosektorien projekteihin. NIBillä on johtavien Standard & Poor's ja Moody's-luokitusyritysten myöntämä korkein mahdollinen luottoluokitus (AAA/Aaa).

Lisätietoja:

Kim Krokfors, Senior Manager Origination, puh. +358 10 618 0517,

Dimitrijs Alehins, Senior Communications Specialist, puh. +358 10 618 0296,