20 Jun 2011

NIB-lån till Pohjola för minskad miljöpåverkan inom bostadssektorn

Nordiska Investeringsbanken (NIB) har undertecknat ett avtal med finska Pohjola Bank Abp om ett låneprogram på totalt 50 miljoner euro. Lånemedlen ska finansiera projekt för förbättrad energieffektivitet och avloppsvattenrening inom bostadssektorn och i industribyggnader.

Pohjola Bank kommer att lansera ett låneprogram för bostadsbolag samt små, medelstora och stora företag i Finland. Vidareutlåningen ska till exempel finansiera förbättrad rening av avloppsvatten från allmänna lokaler, förbättrad gödselhantering och renovering av byggnader för större energieffektivitet.

- Det här låneprogrammet är ett exempel på hur NIB i samarbete med en intermediärbank kan nå mindre projekt som har en direkt inverkan på miljön. Bättre avfallshantering och energieffektivitet påverkar både miljön och levnadsstandarden på ett positivt sätt, säger NIB:s verkställande direktör Johnny Åkerholm.

Låneprogrammet kommer att stödja verksamhet som motverkar små, diffusa utsläpp till sjöar och hav, och även främja användningen av miljövänliga lösningar i värmesystem.

Pohjola Bank hör till de ledande företagsbankerna i Finland, och erbjuder bank- och skadeförsäkringstjänster samt kapitalförvaltning till företag och institutionella kunder.

Nordiska Investeringsbanken (NIB) är de åtta nordiska och baltiska ländernas gemensamma, internationella finansinstitution. NIB erbjuder långfristig finansiering till projekt som stärker konkurrenskraften och främjar miljön, främst inom energi, miljö, transport, logistik, kommunikation och innovation. NIB har högsta möjliga kreditvärdighet, AAA/Aaa, hos de ledande kreditvärderingsinstituten Standard & Poor's och Moody's.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Kim Krokfors, Senior Manager Origination, tfn +358 10 618 0517,

Dimitrijs Alehins, Senior Communications Specialist, tfn +358 10 618 0296,