24 Jun 2010

NIB finansierar F&U för ny generation av mobilnätverk


Nordiska Investeringsbanken (NIB) har beviljat ett lån på 30 miljoner euro till Nokia Siemens Networks forsknings- och utvecklingsprogram. Lånet är NIB:s första till bolaget och är ämnat för vidareutvecklingen och införandet av den så kallade Single RAN-teknologin som används i basstationer för mobilnätverk.

Single RAN-teknologin (radio access network) kombinerar flera trådlösa teknologier, som GSM- och WDCMA-standarder samt den nya LTE-teknologin (long-term evolution), till en ny generation av basstationer. Mjukvaran i Single RAN-stationerna kan uppdateras på distans, vilket underlättar underhållet av nätverken. Uppdatering av konventionella stationer och nätverk kräver delvis ny hårdvara och dessutom en servicetekniker som gör arbetet på plats.

Den stora ökningen i datavolymen är en pådrivande kraft för framtida avancerade teknologier, eftersom nya lösningar behövs för att hantera den ökande volymen. Single RAN-teknologin möjliggör konfiguration enligt trafikbelastning.

Den nya tekniken i basstationerna förbrukar mindre energi och möjliggör användning av förnybara energikällor. Eftersom det finns ett stort antal basstationer i världen kan energieffektivare stationer innebära en märkbar minskning av den totala energiförbrukningen. Genom att kombinera olika teknologier i en basstation behövs inte skilda stationer för varje teknologi.

NIB:s två mandat, att främja miljön och stärka konkurrenskraften, är båda starkt representerade i detta projekt.

"Vi är nöjda över att kunna finansiera forskning och utveckling, som hör till våra fokusområden. I den nuvarande ekonomiska situationen är det viktigt att stödja F&U-verksamhet, speciellt inom spjutspetsteknologin," säger NIB:s verkställande direktör Johnny Åkerholm.


Nordiska Investeringsbanken (NIB) är de åtta nordiska och baltiska ländernas gemensamma, internationella finansinstitution. NIB erbjuder långfristig finansiering till projekt som stärker konkurrenskraften och främjar miljön, främst inom energi, miljö, transport, logistik, kommunikation och innovation. NIB har högsta möjliga kreditvärdighet, AAA/Aaa, hos de ledande kreditvärderingsinstituten Standard & Poor's och Moody's.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

NIB
Kim Krokfors, Senior Manager Lending, tfn +358 10 618 0517,
Linda Lindfors, Communications Specialist, tfn +358 10 618 0299,  
Nokia Siemens Networks
Ben Hunt, Head of Financial Relations, tfn +44 7508 002382,