24 Jun 2010

NIB rahoittaa uuden sukupolven matkapuhelinverkkoon tähtäävää T&K-toimintaa


Pohjoismaiden Investointipankki (NIB) lainoittaa Nokia Siemens Networksin tutkimus ja kehitysohjelmaa 30 miljoonalla eurolla. NIBin ensimmäinen tälle yritykselle myöntämä laina on tarkoitettu tukiasemissa käytettävän ns. single RAN teknologian edelleen kehittämiseen ja käyttöönottoon.

Single RAN teknologia (RAN=radio access network, radioliityntäverkko) yhdistää useita langattomia teknologioita, mm. GSM ja WCDMA-standardit, sekä kehitteillä olevaa LTE eli Long Term Evolution teknologiaa uuden sukupolven tukiasemiin. Single RAN asemia voidaan päivittää ja täydentää ohjelmistojen etälatauksilla, mikä yksinkertaistaa verkkojen ylläpitoa. Osa perinteisten tukiasemien ja verkkojen laitteistoista joudutaan verkkopäivitysten yhteydessä korvaamaan uusilla, mikä edellyttää huoltohenkilökunnan käyntiä paikan päällä.

Datamäärien tuntuva kasvu on merkittävä haaste uusien edistyksellisten teknologioiden kehittämiselle. Single RAN -teknologia mahdollistaa myös konfiguraation muutokset verkkoliikenteen perusteella.

Ympäristön kannalta on merkittävää, että uudet tukiasemat käyttävät vähemmän energiaa ja että niissä voi hyödyntää uusiutuvia energianlähteitä. Tukiasemia on maailmassa runsaasti, joten käytettävän energian kokonaismäärää on entistä tehokkaampien asemien avulla mahdollista vähentää merkittävästi. Lisäksi eri teknologioiden integrointi yhteen ja samaan tukiasemaan merkitsee, ettei jokaista uutta teknologiaa varten tarvita erillistä asemaa.

NIBin molemmat päätehtävät, ympäristön parantaminen ja kilpailukyvyn vahvistaminen, ovat hankkeessa vahvasti esillä.

"Meille on tärkeää rahoittaa tutkimus ja kehitystoimintaa, joka on yksi painopistealueistamme. Nykyisessä taloustilanteessa on olennaista tukea etenkin huipputeknologian T&K-panostuksia", NIBin toimitusjohtaja Johnny Åkerholm sanoo.

NIB on kahdeksan maan (Pohjoismaiden ja Baltian maiden) yhteinen kansainvälinen rahoituslaitos, joka tarjoaa pitkäaikaisrahoitusta kilpailukykyä vahvistaviin ja ympäristöä säästäviin energia, ympäristö, kuljetus, logistiikka, viestintä ja innovaatiosektorien projekteihin. NIBillä on johtavien Standard & Poor's ja Moody's-luokitusyritysten myöntämä korkein mahdollinen luottoluokitus (AAA/Aaa).

Lisätietoja antavat:

NIB
Kim Krokfors, Senior Manager Lending, puh. +358 10 618 0517, s-posti
Linda Lindfors, Communications Specialist, puh. +358 10 618 0299, s-posti
Nokia Siemens Networks
Ben Hunt, Head of Financial Relations, puh. +44 7508 002382, s-posti