24 Jun 2010

NIB lainoittaa innovatiivisen voimalaitoksen


Pohjoismaiden Investointipankki NIB myöntää suomalaiselle energiayhtiölle Lahti Energialle 50 miljoonan euron lainan. Lainan takaisinmaksuaika on 20 vuotta, ja se on tarkoitettu uuden jätteestä energiaa tuottavan voimalaitoksen rakentamiseen.

Etelä-Suomessa toimiva Lahti Energia laajentaa kierrätetystä jätteestä tuotettavan energian tuotantokapasiteettiaan. Uusi kaasutuslaitos sekä lämpöä ja sähköä tuottava yhdistelmävoimalaitos käsittelee vuosittain noin 250 000 tonnia jätettä.

Käytettävä kaasutusprosessi on uusi ja innovatiivinen, ja vastaavaa prosessia käytetään ensimmäistä kertaa kaupallisesti Suomessa. Kaasutus tapahtuu kahdella rinnakkaisella, kaasuttimista, jäähdyttimistä ja puhdistimista muodostuvalla linjalla. Pääasiallinen energianlähde on esilajiteltu, paperista, puusta ja muovista koostuva kotitalous- ja teollisuusjäte.

- Lahdessa lähdetään rakentamaan nyt täysin uudenlaista ympäristömyönteistä tekniikkaa, joka nostaa jätteiden energiakäytön tehokkuuden uudelle tasolle. Meidän tavallamme kaasuttaa kierrätettyä jätettä sähköntuotanto voidaan moninkertaistaa massapolttoon verrattuna. Olemme tyytyväisiä NIB:n osallistumisesta projektiimme, kertoo Lahti Energian toimitusjohtaja Janne Savelainen. 

- Jätteenpolttoa on perinteisesti pidetty tehottomana ja saastuttavana, mutta nykyaikaisen teknologian avulla se on erittäin tehokasta. Projekti auttaa vähentämään kasvihuonekaasupäästöjä käyttämällä jätettä, joka muuten toimitettaisiin kaatopaikalle, sanoo NIBin toimitusjohtaja Johnny Åkerholm.

Uuden laitoksen kokonaiskapasiteetti on lisäksi suurempi kuin perinteisillä menetelmillä saavutettava kapasiteetti. Lämpöä ja sähköä tuottavan yhdistelmävoimalaitoksen tuotantokapasiteetti on 50 megawattia sähköä ja 90 megawattia kaukolämpöä. Voimalaitoksen suunniteltu käyttöönotto tapahtuu keväällä 2012.


NIB on kahdeksan maan (Pohjoismaiden ja Baltian maiden) yhteinen kansainvälinen rahoituslaitos, joka tarjoaa pitkäaikaisrahoitusta kilpailukykyä vahvistaviin ja ympäristöä säästäviin energia , ympäristö , kuljetus , logistiikka , viestintä ja innovaatiosektorien projekteihin. NIBillä on johtavien Standard & Poor's ja Moody's-luokitusyritysten myöntämä korkein mahdollinen luottoluokitus (AAA/Aaa).

Jos haluat lisätietoja, ota yhteyttä:
Sebastian Påwals, Senior Manager, puh. +358 10 618 0527,
Linda Lindfors, Communications Specialist, puh. +358 10 618 0299,