1 Jul 2010

NIB finansierar sjukhuset Nya Karolinska Solna i Stockholm


NIB har undertecknat ett låneavtal på 1,5 miljarder svenska kronor med svenska Skanska och brittiska Innisfree. Lånet ska finansiera byggandet av sjukhuset Nya Karolinska Solna i Stockholm.

Projektet genomförs som en offentlig-privat samverkan (OPS), och Nya Karolinska Solna blir det första OPS-sjukhuset i Norden och samtidigt ett av de största OPS-sjukhusen i världen. Svenska byggbolaget Skanska och brittiska investeringsbolaget Innisfree ska bilda ett konsortium för projektet.

- Att delta i finansieringen av ett av världens största och mest innovativa hälsovårdsprojekt är helt i linje med NIB:s mission. Sverige kommer att kunna erbjuda världsledande vård i en av de miljömässigt mest avancerade byggnaderna i Skandinavien, säger NIB:s verkställande direktör Johnny Åkerholm.

NIB:s lån är viktig del av finansieringsstrukturen som inkluderar EIB och kommersiella banker. Den totala lånefinansieringen uppgår till ca 9,4 miljarder svenska kronor.

Det nya universitetssjukhuset, som byggs intill Karolinska Institutet, kommer att erbjuda specialiserad vård i tät samverkan med utbildning och forskning. Sjukhuset planeras att öppna i december 2015.

Nordiska Investeringsbanken (NIB) är de åtta nordiska och baltiska ländernas gemensamma, internationella finansinstitution. NIB erbjuder långfristig finansiering till projekt som stärker konkurrenskraften och främjar miljön, främst inom energi, miljö, transport, logistik, kommunikation och innovation. NIB har högsta möjliga kreditvärdighet, AAA/Aaa, hos de ledande kreditvärderingsinstituten Standard & Poor's och Moody's.


För ytterligare information, vänligen kontakta

Ulf Westergård, Senior Manager, tfn +358 10 618 0234,

Nina Monsen, Senior Communications Specialist, tfn +358 10 618 0291,