12 Oct 2010

NIB bevilger 25 millioner euro til danske Vestas til innovation inden for vindturbiner


Den Nordiske Investeringsbank (NIB) og danske Vestas Wind Systems A/S har underskrevet en ny 4,5-årig låneaftale på i alt 25 millioner euro til finansiering af Vestas' forsknings- og udviklingsprogram.

Lånet, som er en udvidelse af det lån på 30 millioner euro, som NIB underskrev sammen med Vestas i december 2009, er øremærket til udvikling af en ny type 3 MW-vindturbine til svag og middel vindstyrke. Forsknings- og udviklingsprogrammet fokuserer på at forbedre designet på vinger og nacelle samt justere ventilationssystemet og den belastningsoptimerede drift af vindturbinen. Disse tiltag har til formål at forbedre turbinens driftssikkerhed, reducere dens eget energiforbrug samt øge produktionsevnen.

"Dette forsknings- og udviklingsprojekt med udvikling af en ny type vindturbine bidrager til en effektiv og billigere vindenergiproduktion. Lån til forsknings- og udviklingsprojekter inden for området vedvarende energi er kernen i NIBs bemyndigelse. Innovation er også en af de vigtigste metoder til at øge produktiviteten i en avanceret økonomi og dermed også virksomhedens konkurrenceevne," fortæller Johnny Åkerholm, NIBs administrerende direktør.

Vestas er verdens største producent af vindturbiner. Virksomheden designer vindkraftværker til alle vindforhold og der findes Vestas-producerede turbiner i 65 lande over hele verden.

Den Nordiske Investeringsbank, NIB, er en fælles, international finansieringsinstitut for de otte nordiske og baltiske lande. NIB yder langfristet finansiering til energi-, miljø-, transport-, logistik-, kommunikations- og innovationssektorerne i forbindelse med projekter, der styrker konkurrencedygtigheden og værner om miljøet. NIB har den højest mulige kreditværdighed, AAA/aaa, hos de førende kreditvurderingsinstitutter Standard & Poor's og Moody's.

Yderligere oplysninger fås ved at kontakte

Vidar Omholt, Senior Manager Origination, tlf. +358 10 618 0286,

Nina Monsen, Senior Communications Specialist, tlf. +358 10 618 0291,