28 Mar 2011

NIB rahoittaa Neste Oilin uusiutuvien raaka-aineiden tutkimusta


Pohjoismaiden Investointipankki (NIB) ja Neste Oil Oyj ovat allekirjoittaneet yhteensä 50 miljoonan euron lainasopimuksen, jolla rahoitetaan Neste Oilin investointeja tutkimukseen. Hankkeissa tutkitaan kestävän kehityksen periaatteiden mukaisia vaihtoehtoja uusiutuvan dieselin tuotantoon.

Neste Oililla on käynnissä tutkimushankkeita, joilla selvitetään erilaisten kestävän kehityksen mukaisten raaka-aineiden käyttöä uusiutuvan dieselin tuotannossa. Uusien raaka-aineiden arvioinnissa otetaan huomioon Euroopan unionin uusiutuvan energian direktiivin kestävyyskriteerit.

"NIB tukee pyrkimyksiä tutkia uusiutuvan dieselin tuotannossa erityisesti vaihtoehtoisia raaka-aineita, jotka ovat kestävän kehityksen periaatteiden mukaisia eivätkä sovellu ravinnoksi. Toivomme, että Neste Oilin kehittämä laadukas ja vähäpäästöisempi polttoaine aikanaan vähentää fossiiliperäisten polttoaineiden kysyntää", sanoo NIBin toimitusjohtaja Johnny Åkerholm.

Vuonna 1948 perustettu Neste Oil on nykyään öljynjalostus- ja markkinointiyhtiö, joka keskittyy korkealaatuisiin liikennepolttoaineisiin ja muihin pitkälle kehitettyihin öljytuotteisiin.

Pohjoismaiden Investointipankki (NIB) on kahdeksan maan (Pohjoismaiden ja Baltian maiden) yhteinen kansainvälinen rahoituslaitos, joka tarjoaa pitkäaikaisrahoitusta kilpailukykyä vahvistaviin ja ympäristöä säästäviin energia , ympäristö , kuljetus , logistiikka , viestintä ja innovaatiosektorien projekteihin. NIBillä on johtavien Standard & Poor's ja Moody's-luokitusyritysten myöntämä korkein mahdollinen luottoluokitus (AAA/Aaa).

Lisätietoja

Kim Krokfors, Senior Manager Origination, puh. +358 10 618 0517,

Dimitrijs Alehins, Senior Communications Specialist, puh. +358 10 618 0296,