Kuva: Leppäkoski Group

Kuva: Leppäkoski Group

14 Dec 2020

NIB rahoittaa sähköverkkoinvestointeja Pirkanmaalla ja Satakunnassa

NIB ja Leppäkoski Group Oy ovat allekirjoittaneet 10 vuoden lainasopimuksen sähkönjakeluverkon kehittämisinvestointien rahoittamisesta Pirkanmaalla ja Satakunnassa vuosina 2021–2024.

Tämän 10 miljoonan euron investointiohjelman tarkoituksena on parantaa sähkön toimitusvarmuutta ja vastata tulevaisuuden sähkönkäytön vaatimuksiin.

Investointiprojekteissa korvataan ilmajohtolinjoja maakaapeloinnilla ja korvataan vanhoja muuntajia. Maakaapeloinnin lisääntynyt käyttö ilmajohtolinjojen sijasta parantaa verkon energiatehokkuutta ja säänkestävyyttä. Investointiprojekti parantaa huoltovarmuutta, koska se vähentää esimerkiksi pohjoismaisen ilmaston ja sään aiheuttamien sähkökatkojen todennäköisyyttä.

Sen lisäksi, että nykyistä verkkoa vahvistetaan investoinnin avulla, Leppäkoski Groupin odotetaan voivan integroida verkkoonsa lisää pienen mittakaavan uusiutuvia energianlähteitä (pääasiassa aurinkopaneeleita). Vuonna 2019 verkossa oli 300 pientä aurinkovoimalaa. Tämän määrän odotetaan kaksinkertaistuvan vuonna 2020.

Vuonna 2019 yhtiö toimitti 373 GWh sähköä 26 000 kotitaloudelle ja 4 000 yritykselle Pirkanmaan ja Satakunnan alueella. Leppäkoski Groupin jakeluverkon pituus on tällä hetkellä noin 4 280 kilometriä.

Vuonna 1919 perustettu Leppäkoski Group on energiayhtiö, joka toimittaa sähköä, kaukolämpöä, maakaasua ja muita energiaratkaisuja Pirkanmaalla ja Satakunnassa. Konserni koostuu emoyhtiö Leppäkoski Group Oy:stä ja kokonaan sen omistuksessa olevista tytäryhtiöistä Leppäkosken Sähkö Oy:stä, Leppäkosken Lämpö Oy:stä, Leppäkosken Energia Oy:stä ja Grid.vc Oy:tä.

Pohjoismaiden Investointipankki (NIB) on kahdeksan jäsenmaan (Islanti, Latvia, Liettua, Norja, Ruotsi, Suomi, Tanska ja Viro) omistama kansainvälinen rahoituslaitos. Pankki rahoittaa yksityisiä ja julkisia investointihankkeita sekä jäsenmaissa että niiden ulkopuolella. Johtavat luottokelpoisuuslaitokset Standard & Poor’s ja Moody’s ovat myöntäneet NIB:lle parhaan mahdollisen luottokelpoisuuden AAA/Aaa.

Lisätietoja:

Sebastian Påwals, Director, puh. +358 10 618 0527, sebastian.pawals@nib.int

Iiris Anttalainen, Communications Unit, puh. +358 10 618 0258, iiris.anttalainen@nib.int