Silja Europa. Bild: Tallink Grupp AS

Silja Europa. Bild: Tallink Grupp AS

27 Nov 2020

NIB och Tallink Silja Oy avtalar om responslån med anledning av covid-19

Nordiska investeringsbanken (NIB) och rederiföretaget Tallink Silja Oy, ett dotterbolag till estniska AS Tallink Grupp, har avtalat om ett fyraårigt lån på 100 miljoner euro som ska hjälpa företaget hantera coronaviruspandemins effekter på verksamheten.

Tallink är en strategisk leverantör av sjötransporttjänster på norra Östersjön. År 2019 betjänade företaget nästan 10 miljoner passagerare och transporterade 380 000 godsenheter på rutter mellan Finland, Estland, Lettland och Sverige.

Reserestriktionerna och stängningen av gränser med anledning av coronavirusutbrottet påverkade Tallinks passagerarverksamhet kraftigt under 2020. Som ett resultat av detta har bolagets passagerarsiffror och omsättning minskat avsevärt. Syftet med lånet är att stärka bolagets likviditet i det drastiskt förändrade marknadsläget.

”Tallink är en betydande arbetsgivare i regionen, och har en viktig roll för arbetskraftens rörlighet och godstransporter. Lånet från NIB klassificeras som ett responslån avsett att lindra coronavirusutbrottets konsekvenser för infrastrukturbolagen. Det hjälper Tallink fortsätta verksamheten i dessa svåra tider och därefter”, säger Henrik Normann, VD för NIB.

Finska staten garanterar upp till 90 miljoner euro av lånet, för att säkra tillgången och upprätthållandet av kritiskt viktig godstrafik.

”Låneavtalet med NIB ger oss ytterligare tillit och säkerhet ifall pandemisituationen fortsätter nästa år och förhindrar oss att återställa vår verksamhet enligt nuvarande planer. Då behöver vi tilläggsfinansiering för att säkra vår likviditet, i tillägg till KredEx-lånet vi redan har avtalat om med den estniska staten i år. Vi är mycket tacksamma för Finlands stöd och för hjälpen vi fått från NIB i att underteckna det här viktiga lånet,” säger Paavo Nõgene, VD för Tallink Grupp.

Tallink Silja Oy, dotterbolag till Tallink Grupp, är ett rederiföretag med kryssningsfartyg och ro-ro-passagerarfartyg i trafik mellan Estland, Finland, Sverige och Lettland. Tallink är ett av de största företagen i Estland. Rederiet sysselsätter cirka 5 000 personer i Östersjöregionen, och samarbetar med 6 800 företag, främst små och medelstora företag.

Nordiska investeringsbanken NIB är en internationell finansieringsinstitution som ägs av de åtta medlemsländerna Danmark, Estland, Finland, Island, Lettland, Litauen, Norge och Sverige. Banken finansierar privata och offentliga projekt i och utanför medlemsländerna. NIB har högsta möjliga kreditvärdighet, AAA/Aaa, hos de ledande kreditvärderingsinstituten Standard & Poor’s och Moody’s.

För mer information, kontakta

Gunnar Okk, COO, Head of IT & Business Services, på +358 10 618 001, gunnar.okk@nib.int
Vytautas Brazaitis, Communications Unit, på +358 10 618 0235, vytautas.brazaitis@nib.int
Katri Link, Communications Director, Tallink Grupp, på +372 53 042 121, katri.link@tallink.ee