24 Nov 2020

NIB og Sparebanken Sogn og Fjordane finansierer småbedrifter

NIB og Sparebanken Sogn og Fjordane har lansert et låneprogram på 500 millioner kroner for små or små og mellomstore bedrifter samt miljøprosjekt.

Det seksårige låneprogrammet vil bli brukt til utlån til små og mellomstore bedrifter innenfor eksempel landbruk, havbruk og generelle næringer. Lånet vil blant annet være med å finansiere bærekraftig utvikling i regionen. Sparebanken Sogn og Fjordane vil fra januar 2021 tilby et grønt lån for investeringer som reduserer CO2 utslipp fra det lokale næringslivet.

Små og mellomstore bedrifter bidrar til en betydelig andel av samlet produksjon og sysselsetting. Forbedring av tilgangen på finansiering som øker produktiviteten, kan derfor øke konkurransepresset og effektiviteten i markedet.

Låneberettigede prosjekt må overholde NIBs krav til bærekraft.

Sparebanken Sogn og Fjordane (SSF) er den største 8. største sparebanken i Norge. SSF tilbyr privat- og bedriftskunder bank, finansiering, forsikring, sparing, pensjon og betalingstjenester. Banken har 13 filialer og 20 bank-i-butikk-avtaler i Sogn og Fjordane.

NIB er en internasjonal finansinstitusjon som eies av de åtte medlemslandene Danmark, Estland, Finland, Island, Latvia, Litauen, Norge og Sverige. Banken finansierer private og offentlige prosjekter i og utenfor medlemslandene. NIB har den høyest mulige kredittrangeringen, AAA/Aaa hos de ledende kredittrangeringsinstitusjoner Standard & Poor’s and Moody’s.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt
Sari Cabell, Senior Manager, Origination, tlf. +358 10 618 0519, sari.cabell@nib.int

Arild Moen, Senior Communications Officer, tlf. +358 10 618 0496, arild.moen@nib.int